Bài viết về: Chương trình Affiliate

Hướng dẫn cách sử dụng Dashboard của affiliate

Chào mừng bạn đến chương trình affiliate của teeinblue!

Bạn có thể sử dụng portal affiliate này để theo dõi các hoạt động và lợi nhuận của mình.

Hãy đọc hướng dẫn dưới đây về cách sử dụng dashboard này nhé!

DashboardDashboard này sẽ show danh sách cách khách hàng của bạn, bao gồm tên app giới thiệu và trạng thái của khách.Trong Dashboard bạn có thể xem được số dư tài khoản, số ngày chờ thanh toán, và level affiliate của mình.Đồng thời, bạn cũng có thể lấy reference link tại đây:ConversionsTại đây bạn sẽ xem được danh sách các khách hàng đã upgrade từ phiên bản free lên phiên bản trả tiền, và số tiền hoa hồng bạn nhận được tương ứng với mỗi upgrade.
InvoicesXem lịch sử thoanh toán của bạn. Bạn có thể vào đây để xem các lần teeinblue chuyển tiền cho bạn.Hãy đọc thêm khoản IV trong phần Terms & Conditions để biết kĩ hơn về các khoản chi phí.

Cập nhật vào: 03/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!