Bài viết về: Các cases seller hay gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hướng dẫn thêm artwork có kích thước lớn vào order

Hiện tại, teeinblue chỉ có thể hỗ trợ tối đa kích thước cho artwork tới 12.000 x 12.000px (khuyến khích sử dụng 8000 x 8000px)

Trong trường hợp bạn cần kích thước của artwork lớn hơn, bạn có thể tạo artwork ở kích thước nhỏ hơn (VD: 5000 x 5000px) để sử dụng cho việc hiển thị bán trên store.

Khi có đơn hàng, file thiết kế được tạo ra ở trong app sẽ là 1 bản demo để bạn có thể biết được khách hàng chọn những tùy chọn cá nhân hóa nào. Sau đó, bạn có thể tạo lại 1 thiết kế y hệt với kích thước chuẩn ở trong Photoshop. Sau khi tái tạo lại thiết kế, bạn có thể tải lại file in cuối cùng lên teeinblue, rồi gửi tới nhà in để fulfill.

Để có thể tải lại file in lên đơn hàng trong app, vào trang Order Details và nhấn chuột vào nút Upload ở dưới mỗi file thiết kế.Bạn có thể tải lên file in mới theo 2 cách:

Tải thiết kế lên trực tiếp từ máy tính của bạn. (File thiết kế này sẽ được tải lên server của teeinblue và có 1 URL được tạo bởi teeinblue)
Hoặc, tải 1 URL hình ảnh (image URL) lên teeinblue (khuyến khích sử dụng cách này vì server của teeinblue bị giới hạn file size được phép tối đa 64MB)

Bạn có thể tải lên file in mới vào trong phần Shopify settings / Files để lấy 1 link URL hình ảnh.

Sau khi đã hoàn thành xong việc tải lên file in mới, bạn có thể gửi orders tới nhà in đã kết nối, hoặc xuất order ra CSV như bình thường.

Cập nhật vào: 07/04/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!