Bài viết về: Các cases seller hay gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Làm thế nào để bán sản phẩm có nhiều kích cỡ?

Đối với một số sản phẩm có nhiều kích cỡ, kích thước của print-area cũng sẽ thay đổi dựa vào kích cỡ của sản phẩm.
Bài viết này sẽ hướng dẫn seller cách tạo campaign để bán các sản phẩm nhiều kích cỡ như vậy.

Dành cho Cốc - MugĐọc bài hướng dẫn chi tiết: Tạo lập artwork và print-area cho sản phẩm Cốc (Mug)


Dành cho Poster/CanvasThiết lập Product Base

Bạn có thể import sản phẩm trực tiếp từ nhà in để có các thiết lập sẵn.

Tạo các vùng in (printareas):
Mỗi kích thước của poster sẽ yêu cầu một kích thước vùng in khác nhau. Ví dụ: một số nhà in có thể yêu cầu kích thước vùng in của poster khổ 8x10in là 2400x3000px, còn poster khổ 24x36in là 7200x10800px...
Vì vậy chúng ta cần tạo tất cả các vùng in cần thiết trong mục Printareas.

Liệt kê tất cả vùng in

Tạo các Variants:
Chuẩn bị các variants mà bạn muốn bán trong bảng Variants.

Liệt kê tất cả vùng in

Kết nối Variants với Printareas:
Bật toggle "Custom variant's printarea" → Cột "Connect custom printarea" sẽ xuất hiện trong bảng Variants.
Kết nối vùng in của mỗi variant bằng cách chọn đúng printarea cho từng dòng trong cột "Connect custom printarea".

Ví dụ: variant "White / 8x10in" cần được kết nối với printarea "8x10", vì vậy cần chọn printarea "8x10" trong cột "Connect custom printarea" cho dòng "8x10in".

Kết nối variant với printarea

Đọc thêm hướng dẫn: Tùy chỉnh Printarea theo Variant

Upload Mockups:
Tải lên mockup cho mỗi kích thước của poster.
Upload mockups

Sửa các mockup và thêm các printarea phù hợp cho mỗi mockup.
Thêm printarea vào mockup


Thiết lập Artworks

Có 2 cách thiết lập artwork trong trường hợp này:

Cách 1: Tạo từng artwork cho mỗi kích thước poster
Với mỗi kích thước vùng in khác nhau, chúng ta sẽ tạo một artwork đúng với kích thước vùng in.
Ví dụ: poster "8x10in" với kích thước vùng in là 2400x3000 sẽ cần một artwork với kích thước bằng đúng 2400x3000, còn tạo một artwork khác với kích thước 7200x10800 cho poster "24x36"...

Cách 1: Tạo artwork cho từng size

Sau đó khi tạo campaign, bạn có thể chọn đúng artwork cho từng printarea.

Cách 2: Tạo một artwork cho mỗi nhóm kích thước tương đồng

Để tránh việc phải tạo quá nhiều artworks, bạn có thể nhóm các printareas có kích thước tương đồng và dùng chung một artwork cho mỗi nhóm đó.

Ví dụ: poster "8x10in" với kích thước printarea 2400x3000, poster "12x16in" với printarea 3600x4800, và poster "16x20in" với printarea 4800x6000 có một tỉ lệ tương đồng (đều là poster khổ dọc. Vì vậy cả 3 printarea này có thể dùng chung một artwork có khổ dọc.
Các printarea thuộc nhóm khác có tỉ lệ quá khác biệt, ví dụ "8x10in" (khổ dọc) và "10x8in" (khổ ngang), sẽ cần 2 artwork khác nhau.

Bạn nên tạo ít nhất 1 artwork cho mỗi nhóm poster (vuông, ngang, dọc). Sau đó khi tạo campaign, bạn có thể sử dụng chức năng "Locate artwork" để chỉnh sửa lại kích thước artwork trong từng vùng in.

Cách 2: Tạo một artwork cho mỗi nhóm poster vuông, dọc, ngang

Với cách 2, bạn nên tạo artwork với kích thước vùng in lớn nhất. Vì nó có thể giữ được chất lượng tốt nhất khi được thu nhỏ để vừa với các vùng in nhỏ hơn.


Thiết lập Campaign

Vào trang Campaigns → tạo một Campaign mới.

Thêm Product Base đã tạo ở bước 1. Tất cả printareas của product base này sẽ xuất hiện ở dưới.

Nếu bạn sử dụng Cách 1: Tạo từng artwork cho mỗi kích thước poster, thì giờ bạn cần chọn đúng artwork khớp với mỗi vùng in.

Chọn các artwork khác nhau cho mỗi printarea

Vì mỗi artwork đã được tạo với kích thước đúng với kích thước vùng in, nên artwork sẽ khớp hoàn toàn với vùng in mà không cần phải "Locate artwork".

Nếu bạn sử dụng Cách 2: Tạo một artwork cho mỗi nhóm kích thước tương đồng, thì giờ bạn có thể chọn chung một artwork cho mỗi nhóm printarea.
Ví dụ: "20x16" & "10x8" có thể dùng chung một artwork khổ ngang, còn "16x16" & "12x12" dùng chung một artwork vuông...

Chọn chung một artwork cho các printarea tương đồng

Sau đó, sử dụng chức năng "Locate artwork" để chỉnh sửa kích thước và vị trí artwork cho khớp với từng vùng in.

Locate artwork

Đọc thêm hướng dẫn: Căn chỉnh Artwork trong Printarea (Locate Artwork)

Launch campaign.

Sau đó trên store, khi khách hàng click chọn một variant, personalization form sẽ hiện các lựa chọn từ artwork được thêm vào vùng in của variant được chọn. Và phần gallery ảnh sẽ chỉ hiện các ảnh mockup có chứa artwork đó (hoặc mockup tĩnh không chứa printarea nào).

Form & Mockup thay đổi theo variant được chọn

Khi khách hàng đặt hàng, teeinblue sẽ tìm vùng in được kết nối với variant mà khách chọn, để tạo ra order design tương ứng, dựa trên kích thước vùng in và artwork được thêm vào vùng in đó.

Order được tạo dựa trên vùng in kết nối với variant

Cập nhật vào: 22/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!