Đối với sản phẩm cốc (mug), hầu hết các nhà in sẽ sử dụng phương pháp in quấn quanh mặt ngoài xung quanh cốc.Đó là lý do vì sao print-area của cốc thường sẽ là 1 hình chữ nhật nằm ngang.

Dựa vào vị trí mà bạn muốn in lên cốc, bạn sẽ cần đặt mẫu thiết kế phù hợp với ví trí ở trên print-area.Mỗi nhà in sẽ có kích thước cho print-area của cốc khác nhau. Bạn nên tìm mẫu thiết lập print-area của nhà in để có thể đặt kích thước cho print-area và vị trí của artwork một cách chính xác nhất.

Ví dụ mẫu print-area của Printful:Hãy làm theo hướng dẫn sau đây để tạo artwork và print-area cho sản phẩm cốc (mug) chính xác nhất nhé!

Bước 1: Thiết lập Printarea

Vào trang Product Base ➡ Nhấn chọn chỉnh sửa sản phẩm cốc ➡ Kiểm tra kích thước và tên của print-area.

➡

Kích thước print-area cần phải trùng khớp với yêu cầu của nhà in, vì print-area quyết định kích thước của file in cuối cùng sẽ gửi đi fulfill. Nếu kích thước này không trùng khớp, file in sẽ bị cắt đi hoặc bị thu nhỏ để có thể vừa với yêu cầu của nhà in.

Đối với một số nhà in đã kết nối trong teeinblue, tên của print-area bắt buộc phải được đặt chính xác để có thể gửi orders đi fulfill suôn sẻ. Hãy xem danh sách dưới đây để biết tên print-area cho cốc của nhà in nào không được phép thay đổi.

Một số gợi ý về kích thước và tên của print-area từ một số nhà in (Cập nhật tháng 2, 2021):

Format: Tên loại cốc - Kích thước print-area - Download hướng dẫn file in - Tên print-area (nếu có)

CustomCat: không yêu cầu tên của print-area

11oz - 2717 x 1146px - Download
15oz - 2717 x 1217px - Download

Dreamship:

11oz - 2400 x 975px - Download - Tên print-area: "11oz"
15oz - 2400 x 1050px - Download - Tên print-area: "15oz"

Picanova: không yêu cầu tên của print-area

FP-TASSE-LI_QUER - 1418 x 1005 px - Không có file hướng dẫn
(Xem thêm về Cách tìm hướng dẫn của nhà in tại đây)

Printful:

11oz - 2700 x 1050px - Download - Tên print-area: "front"
15oz - 2700 x 1140px - Download - Tên print-area: "front"

Bước 2 (không bắt buộc): Thiết lập Variant

Nếu bạn bán cốc với các kích cỡ khác nhau (11oz hay 15oz,...), bạn có thể thêm các kích cỡ này thành Variants ở trong product base.

Ví dụ: Variant 1 - màu trắng và kích cỡ 11oz; Variant 2 - màu trắng và kích cỡ 15oz,...Sau đó, hãy dùng chức năng "[Customize Variant printarea](/vi/article/variants-cua-product-base-25w8i3/)" ở trong app để đặt kích thước và tên của print-area cho từng variant.Ví dụ: Bạn có thể đặt kích thước print-area mặc định cho product base "Mug" trùng với kích thước của 11oz: 2400 x 975px. Và tùy chỉnh kích thước của variant 15oz là: 2400 x 1050px. Sau đó, khi khách hàng đặt cốc 15oz, file in sẽ được tạo dựa theo kích thước 2400 x 1050px, thay vì kích thước mặc định 2400 x 975px.

Hãy chắc chắn rằng bạn điền đúng tên và kích thước của print-area cho mỗi variant. Xem lại danh sách ở Bước 1 để tham khảo.

Bước 3: Tạo Artwork

Đặt kích thước artwork của bạn bằng với kích thước print-area.

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng kích thước cốc 11oz của CustomCat.Tải artwork của bạn lên teeinblue. Sau đó, hãy điều chỉnh và đặt mẫu thiết kế vào đúng vị trí.

Ví dụ: Bạn muốn in mẫu thiết kế chính (Girl and Dogs) ở bên trái của cốc, và 1 câu quote trích dẫn ở bên phải của cốc. Vậy thì bạn sẽ cần đặt 2 thiết kế này ở vị trí phù hợp trong artwork editor.Gợi ý: Bạn có thể tải 1 mẫu hương dẫn file in từ nhà in lên artwork editor và để làm 1 hình nên tạm thời để chắc chắn rằng bạn đang đặt các layers vào trong vùng an toàn để in.Bước 4: Tạo Campaign

Vào trang Campaign và tạo campaign. Thêm artwork và product base vào camp như bình thường.Bước 5: Chỉnh sửa Mockup

Vì artwork của bạn giờ đã có 2 thiết kế ở 2 bên, nên bạn sẽ cần điều chỉnh và cắt đi 1 phần print-area trên mockup của sản phẩm để hiện đúng hình thiết kế ở mỗi bên của mockup cốc.

Đầu tiên, hãy thêm print-area mặc định vào trong mockupĐối với mockup chỉ hiện mặt bên trái của cốc, phóng to print-area lên và chỉnh vị trí của nó sao cho khớp với mặt trái của cốc (và ngược lại).

Nếu hình thiết kế ở bên phải ở bên ngoài vùng có thể nhìn thấy, nó sẽ không hiện ở trên ảnh mockup.Trong trường hợp phần hình bên phải ở trong vùng có thể nhìn thấy của mockup, bạn có thể dùng tính năng Mask để cắt phần đó ra khỏi hình. (Đọc thêm về Tính năng Mask)Bật công tắc "Enable Mask" để bật tính năng Mask.Nhấn chọn "Edit mask" ➡ Chỉnh vùng màu xanh lá cây để vùng mask khớp với thiết kế ở bên trái. Nhờ đó, chỉ phần nào ở trong vùng mask màu xanh lá sẽ được hiện, phần thiết kế bên phải sẽ bị ẩn đi.Bạn có thể thêm 1 print-area nhiều lần để hiển thị các vị trí thiết kế khác nhau của cốc trong 1 hình mockup.

Lưu ý cần sử dụng tính năng Mask như ví dụ nêu trên để hiển thị đúng phần thiết kế mong muốn.

Ví dụ: Thêm print-area thứ nhất để hiển thị phần bên trái:Sau đó, thêm print-area thứ hai để hiển thị phần bên phải:Đây sẽ là kết quả:Bước 6 (không bắt buộc): Thiết lập giới hạn kích thước hiển thị của artwork

Nếu store của bạn bán chủ yếu sản phẩm cốc, bạn sẽ cần đặt Limit max width (Tạm dịch: Giới hạn hiển thị tối đa của chiều rộng) cho artwork là 1000px. Vì thông thường, phần chiều rộng của artwork cho mug sẽ dài hơn tỷ lệ rộng-dài thường thấy ở các sản phẩm khác.

Bạn có thể đặt Limit max width này ở trong trang Artworks ➡ Advanced Settings ➡ Limit max width.Đọc thêm về: Giới hạn kích thước hiển thị Artwork
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!