Bài viết về: Các cases seller hay gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo lập artwork và print-area cho sản phẩm Cốc (Mug)

Đối với sản phẩm cốc (mug), hầu hết các nhà in sẽ sử dụng phương pháp in quấn quanh mặt ngoài xung quanh cốc.Đó là lý do vì sao print-area của cốc thường sẽ là 1 hình chữ nhật nằm ngang, mà không chia thành mặt "front" hoặc "back".

Dựa vào vị trí mà bạn muốn in lên cốc, bạn sẽ cần đặt mẫu thiết kế phù hợp với ví trí ở trên print-area.Mỗi nhà in sẽ có kích thước cho print-area của cốc khác nhau. Bạn nên tìm mẫu thiết lập print-area của nhà in để có thể đặt kích thước cho print-area và vị trí của artwork một cách chính xác nhất.

Ví dụ mẫu print-area của Printful:Hãy làm theo hướng dẫn sau đây để tạo artwork và print-area cho sản phẩm cốc (mug) chính xác nhất nhé!


Bước 1: Thiết lập PrintareaVào trang Product Base ➡ Nhấn chọn chỉnh sửa sản phẩm cốc ➡ tạo các vùng in bằng cách nhập tên và kích thước vùng in trong Printareas.

Kích thước print-area cần phải trùng khớp với yêu cầu của nhà in, vì print-area quyết định kích thước của file in cuối cùng sẽ gửi đi fulfill. Nếu kích thước này không trùng khớp, file in sẽ bị cắt đi hoặc bị thu nhỏ để có thể vừa với yêu cầu của nhà in.

Mỗi kích thước cốc khác nhau yêu cầu một vùng in khác nhau. Ví dụ vùng in của cốc 15oz thường có chiều cao lớn hơn vùng in của cốc 11oz. Vì vậy cần tạo các vùng in khác nhau để dùng cho mỗi size cốc mà bạn muốn bán.
Nếu bạn import sản phẩm từ nhà in tích hợp của Teeinblue, phần printarea size sẽ được tự động điền theo đúng yêu cầu của nhà in, vì vậy bạn không nên chỉnh sửa nó.Đối với một số nhà in đã kết nối trong teeinblue, tên của print-area bắt buộc phải được đặt chính xác để có thể gửi orders đi fulfill suôn sẻ.


Bước 2 (không bắt buộc): Thiết lập VariantMột product base cần có tối thiểu một variant, vì vậy bạn cần tạo 1 variant cho cốc trong bảng Variants.
Tùy vào loại cốc bạn muốn bán (11oz hay 15oz), bạn cần thêm variant cho mỗi loại.
Ví dụ: variant 1 - color White & size 11oz; variant 2 - color White & size 15oz...

Tạo variants

Bật nút Custom variant's printarea → cột *Connect custom printarea* sẽ hiện ra trong bảng Variants → chọn đúng printarea cho mỗi variant trong cột này.

Kết nối variant với printarea

Đọc thêm hướng dẫn: Tùy chỉnh Printarea theo Variant


Bước 3: Tạo ArtworkThiết lập các artwork cho mỗi loại cốc. Đặt kích thước artwork của bạn bằng với kích thước print-area.

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng kích thước cốc 11oz của Printful với kích thước vùng in là 2700x1050px.

Tải artwork của bạn lên và điều chỉnh cho mẫu thiết kế vào đúng vị trí.

Ví dụ: Bạn muốn in mẫu thiết kế chính (Girl and Dogs) ở bên trái của cốc, và 1 câu quote trích dẫn ở bên phải của cốc. Vậy thì bạn sẽ cần đặt 2 thiết kế này ở vị trí phù hợp trong artwork editor.Gợi ý: Bạn có thể tải 1 file template hướng dẫn từ nhà in lên thành 1 hình nền tạm thời để chắc chắn rằng bạn đang đặt các layers vào trong vùng an toàn để in.Làm các bước tương tự để tạo artwork cho cốc 15oz, nhưng với kích thước artwork là 2700x1140px.

Nếu các artwork cho mỗi loại cốc của bạn không quá khác nhau, bạn có thể sử dụng chung 1 artwork cho tất cả các kích thước của cốc. Sau đó khi tạo campaign, có thể sử dụng "Locate artwork" để điều chỉnh kích thước artwork cho khớp với từng vùng in.

(không bắt buộc) Thiết lập giới hạn artwork
Nếu store của bạn bán chủ yếu là các sản phẩm cốc, bạn có thể đặt Limit max width (trong trang Artworks → Advanced Settings → Limit max width) khoảng 1000px, vì artwork cho cốc thường có chiều ngang lớn hơn các sản phẩm khác.

Đọc thêm hướng dẫn: Cài đặt nâng cao và Giới hạn kích thước khi hiển thị của Artwork


Bước 4: Tạo CampaignVào trang Campaigns → tạo một campaign mới → thêm sản phẩm Mug đã tạo.Thêm artwork vào mỗi printarea. Chọn các artwork tương ứng với 11oz và 15oz.

Chọn artwork cho mỗi printarea

Mỗi artwork sẽ khớp vừa vặn với vùng in vì đã được tạo đúng với kích thước vùng in.

Hoặc dùng chung một artwork cho tất cả vùng in.

Hoặc dùng chung một artwork cho tất cả printareas

Sau đó dùng chức năng Locate artwork để điều chỉnh kích thước artwork cho khớp với từng vùng in.


Locate artwork


Bước 5: Chỉnh sửa MockupBạn có thể chỉnh sửa mockup ngay trong Product Base để áp dụng cho tất cả campaign.

Đầu tiên, chọn đúng vùng in cho từng mockup
Ví dụ: thêm vùng in "11oz" vào mockup của sản phẩm cốc 11ozĐối với mockup chỉ hiện mặt bên trái của cốc, phóng to print-area lên và chỉnh vị trí của nó sao cho khớp với mặt trái của cốc (và ngược lại).

Nếu hình thiết kế ở bên phải ở bên ngoài vùng có thể nhìn thấy, nó sẽ không hiện ở trên ảnh mockup.Hoặc dùng tính năng Mask để cắt bớt printarea.Bật công tắc "Enable Mask" để bật tính năng Mask.Nhấn chọn "Edit mask" ➡ Chỉnh vùng màu xanh lá cây để vùng mask khớp với thiết kế ở bên trái. Nhờ đó, chỉ phần nào ở trong vùng mask màu xanh lá sẽ được hiện, phần thiết kế bên phải sẽ bị ẩn đi.Đọc thêm về Tính năng Mask

Bạn có thể thêm 1 print-area nhiều lần để hiển thị các vị trí thiết kế khác nhau của cốc trong 1 hình mockup.
Lưu ý cần sử dụng tính năng Mask như ví dụ nêu trên để hiển thị đúng phần thiết kế mong muốn.

Ví dụ: Thêm print-area đầu tiên để hiển thị phần bên trái:Sau đó, thêm print-area lần nữa để hiển thị phần bên phải:Đây sẽ là kết quả:Làm tương tự cho các mockup của các size khác, như 15oz.

Thêm vùng in 15oz cho mockup 15oz


Bước 6: Launch campaignVì mỗi vùng in đã được kết nối với một variant (vd vùng in "11oz" được kết nối với variant "White / 11oz", vùng in "15oz" được kết nối với variant "White / 15oz"), nên personalization form sẽ thay đổi theo variant được chọn.
Khi khách hàng chọn một variant, chỉ hiện artwork được thêm vào vùng in kết nối với variant.

Chọn variant "15oz" chỉ hiện artwork của vùng in "15oz"

(Không bắt buộc) Chỉnh sửa thêm các thông tin khác của campaign với "Edit campaign info".Launch campaign.

Trên store, chỉ những mockup có chứa artwork của variant được chọn mới hiện ra.

Chỉ mockup 15oz hiện ra khi chọn variant "15oz"

Chỉ mockup 11oz hiện ra khi chọn variant "11oz"


Cập nhật vào: 22/04/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!