Bài viết về: Về Product Base & Mockup
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tùy chỉnh Printarea theo Variant

Khác với các sản phẩm chỉ có một kích thước vùng in cố định, một số sản phẩm khác sẽ được yêu cầu từng kích thước vùng in khác nhau cho từng variant. Ví dụ:
Poster/Canvas có nhiều variant: 10x10in, 12x18in, 30x20in... Mỗi một variant này sẽ cần một vùng in có kích thước riêng
Mug: 11oz, 15oz... Cốc 15oz có thể có chiều dài vùng in lớn hơn so với cốc 11oz

Nhận biết về các trường hợp này, teeinblue đã hỗ trợ chức năng giúp người dùng tùy chỉnh kích thước vùng in phù hợp với mỗi variant. Khi người mua đặt hàng, order design sẽ được xuất ra với kích thước vùng in đúng với variant mà khách đã chọn.
Ví dụ: trong cùng một campaign, nếu khách mua poster với kích thước 10x10in, phần order design sẽ được xuất ra với kích thước 3000x3000px; trong khi khách chọn mua poster với kích thước 30x20in, order design sẽ được xuất ra với kích thước 9000x6000px.

Sau đây là chi tiết các bước tạo và kết nối các vùng in tùy chỉnh cho variant:

1. Liệt kê tất cả các kích thước vùng in trong mục PrintareasĐi đến trang Product Base → Printareas → thêm tất cả các vùng in có kích thước khác nhau.
Ví dụ, bạn muốn bán Poster có 3 variants: 8x10in, 12x16in, 24x16in, và nhà in yêu cần trường tên & kích thước của vùng in được điền chính xác đối với mỗi variant:
Poster 8x10in: yêu cầu phần name to fulfill = 8x10 & kích thước vùng in = 2400x3000px
Poster 12x16in: yêu cầu phần name to fulfill = 12x16 & kích thước vùng in = 3600x4800px
Poster 24x16in: yêu cầu phần name to fulfill = 24x16 & kích thước vùng in = 7200x4800px

Sau đó bạn sẽ cần tạo lập 3 vùng in tương ứng trong phần "Printareas"
Printarea 8x10: width = 2400 - height = 3000
Printarea 12x16: width = 3600 - height = 4800
Printarea 24x16: width = 7200 - height = 4800


Ví dụ các vùng in của Poster

Sau khi đã liệt kê đầy đủ các thông tin vùng in cần thiết, bạn sẽ cần kết nối printarea với variant tương ứng.

Bạn có thể dùng site này để tính Printarea size cho hợp lý.


2. Kết nối variant với printarea ở bảng Variant


Đi đến trang Product Base → Variants → bật toggle Custom variant's printarea .
Sau khi bật toggle, bảng variant sẽ xuất hiện thêm một cột Connect custom printarea.


Bật để hiển thị cột Connect custom printarea


Ấn chuột vào trường Connect custom printarea với từng variant. Bạn sẽ thấy một danh sách các vùng in (đã tạo ở bước 1).
Chọn vùng in chính xác cho mỗi dòng variant.


Chọn kích thước vùng in tương ứng với từng variants

Sau khi bật toggle "Custom variant's printarea", bạn sẽ cần kết nối vùng in cho tất cả variants.

Sau khi chọn xong, mỗi variant đã được kết nối thành công với 1 vùng in.

Để bỏ chọn một vùng in đã được kết nối, hãy ấn chọn ô cần xóa và ấn nút "Delete" trên bàn phím.

Nếu một số variant cần sử dụng printarea name và printarea size giống nhau, bạn có thể kết nối những variant này với cùng một printarea.

Kết nối nhiều variant với một vùng in

Nếu toggle "Custom variant's printarea" bị tắt, các vùng in được kết nối sẽ không hoạt động.


3. Chọn artwork cho vùng in trong CampaignĐi tới trang Campaigns → Tạo campaign mới
Ở "Step 1: Add products & artworks", thêm một product base. Tất cả các kích thước printarea sẽ được hiển thị ở phía dưới.

Các kích thước vùng in được hiển thị trong campaign

Chọn một artwork cho mỗi vùng in.

Thêm artwork vào từng vùng in

Locate artwork - chỉnh sửa kích thước của artwork trong mỗi printarea nếu cần.

Khi một variant được chọn, teeinblue sẽ tự động tìm xem variant đó đang kết nối với printarea nào, và artwork nào đang được thêm vào printarea đó. Sau đó, dựa vào variant được chọn, các lựa chọn cá nhân hóa (personalization form) sẽ hiển thị các thông tin từ artwork được chọn

Form thay đổi theo variant

Launch campaign.

Trên storefront, phần gallery sẽ ẩn các mockup mà không hiển thị artwork ứng với variant đã được chọn. Việc này sẽ giúp người mua hàng không bị phân tâm khi điền các thông tin cá nhân hóa nhưng phần mockup lại không thay đổi.

Chỉ hiển thị mockup sử dụng artwork tương ứng với variant được chọn

Bạn cần thêm ít nhất 1 ảnh mockup cho mỗi variant. Trong trường hợp không có mockup nào chứa artwork của một variant, phần gallery sẽ bị trống khi chọn variant đó.
Với mỗi Printarea, bạn sẽ cần gán Artwork vào. Trong trường hợp Printarea không có Artwork, trang Product Page sẽ không hiển thị phần gallery và customization form.


Khi người mua đặt hàng, teeinblue sẽ tìm vùng in được kết nối với variant mà khách chọn để xuất hình ảnh order design tương ứng, dựa trên kích thước vùng in và artwork được cài đặt cho vùng in đó

Ảnh order design dựa trên variant khách chọn


Hãy nhớ thêm artwork vào tất cả các vùng in được kết nối. Nếu một vùng in nào đó đã kết nối với variant nhưng không được thêm artwork, order của variant đó sẽ không có order design.


Đối với các custom printarea cũ - Deprecated custom printareaPhương thức tạo lập custom printarea cũ được đổi tên thành [Deprecated] Custom printareas.

Cách tạo lập custom printarea cũ

Các vùng in tùy chỉnh trong phiên bản cũ này sẽ vẫn hoạt động bình thường nếu nó vẫn đang được sử dụng trong một campaign đang chạy. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tạo hoặc chỉnh sửa vùng in theo cách này được nữa.

Chúng tôi khuyên bạn nên chuyển sang tính năng mới được đề cập phía trên để kết nối variant với các vùng in, vì chức năng cũ này có thể bị hủy trong thời gian tới.

Để chuyển sang tính năng mới:
Bật toggle "Custom variant's printarea".
Chọn vùng in trong cột "Connect custom printarea".

Nếu bạn chọn một vùng in trong cột "Connect custom printarea", các variant sẽ đều được áp dụng theo tính năng mới và bỏ qua những cài đặt của tính năng custom printarea cũ (nếu có).

Cập nhật vào: 18/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!