Bài viết về: Về Campaign
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Căn chỉnh Artwork trong Printarea (Locate Artwork)

Việc hiểu rõ cách artwork được đặt vào printarea như thế nào là rất quan trọng. Bởi nó sẽ ảnh hưởng đến:
Mockup: sau khi bạn thêm vùng in vào một mockup, phần artwork sẽ được hiển thị ngay trên mockup tại vị trí mà bạn cài đặt vùng in đó. Mục đích giúp khách hàng xem trước sản phẩm.
Order design: order design sẽ được tạo ra bằng cách đặt artwork lên vùng in và căn chỉnh artwork để vừa với kích thước vùng in.

Artwork được tự động đặt lên vùng in như thế nàoArtwork sẽ được tự động cài đặt mặc định lên vùng in bằng cách:

Scale up - Phóng to (nếu artwork nhỏ hơn printarea) để vừa với chiều rộng và chiều dài của vùng in & được căn giữa.
Phóng to artwork

Scale down - Thu nhỏ (nếu artwork lớn hơn) để vừa với chiều rộng và chiều dài của vùng in & được căn giữa.
Scale down to fit

Sẽ không có phần nào của artwork bị cắt bỏ.

Việc này sẽ được tự động hóa sau khi artwork được thêm vào vùng in. Bạn sẽ không cần phải căn chỉnh artwork một cách thủ công.


Tuy nhiên, trong một số trường hợp artwork có thể không vừa với vùng in:

Khi tỉ lệ của artwork và vùng in quá khác nhau

Artwork sẽ được đặt để vừa với kích thước của vùng in, nhằm tránh việc các chi tiết trên artwork bị cắt bớt. Nhưng cũng chính vì vậy, trên order design có thể xuất hiện những khoảng trắng nếu tỉ lệ của artwork không tương thích với vùng in.

Khoảng trắng xuất hiện khi tỉ lệ của artwork không tương thích với vùng in

Khi có những thay đổi trong kích thước vùng in

Nếu bạn đã thêm artwork vào một vùng in, sau đó cần thay đổi lại kích thước của vùng in (đổi width hoặc height), phần artwork này sẽ giữ kích thước như cũ mà không được tự động scale để vừa với kích thước vùng in mới.
Artwork không được tự động scale để vừa với vùng in nếu có thay đổi mới

Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ cần tự chỉnh sửa kích thước của artwork để vừa với kích thước của vùng in.
Để hiểu hơn về cách làm, hãy làm theo hướng dẫn sau đây.


Làm thế nào để căn chỉnh artwork thủ côngTrong campaign editor, sau khi bạn thêm artwork vào vùng in, bạn sẽ thấy nút Locate artwork được hiển thị phía dưới artwork đó. Ấn chọn "Locate Artwork", một popup sẽ hiện ra để giúp bạn tự chỉnh sửa kích thước và vị trí của artwork trong vùng in.

Locate artwork popup

Theo cài đặt mặc định, nếu bạn không thay đổi gì, artwork sẽ được đặt hiển thị tự động lên printarea như đã đề cập ở phần Artwork được tự động đặt lên vùng in như thế nào.
Bạn có thể nhập số vào các trường ở phía bên trái hoặc kéo thả chuột ở phần preview bên phải để căn chỉnh kích thước và vị trí của artwork.

Căn chỉnh kích thước và vị trí của artwork

Sau khi chỉnh sửa xong, ấn "Save" để lưu thay đổi lên mockup và order

Locate Artwork được hiển thị trên mockup và order design

Những phần artwork bị đặt ngoài printarea sẽ không được hiển thị trên mockup và order design.

Khi bạn nhận thấy printarea xuất hiện khoảng trắng, bạn có thể sử dụng chức năng Locate artwork này để phóng to artwork giúp che đi khoảng trắng này, nhưng lưu ý là việc này sẽ làm cho một số phần của artwork bị cắt bỏ khỏi vùng in.Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để thêm cùng một artwork cho các sản phẩm nhiều kích thước Làm thế nào để bán sản phẩm có nhiều kích cỡ?.

Hãy nhớ căn chỉnh lại arwork mỗi lần bạn thay đổi kích thước vùng in.

Cập nhật vào: 19/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!