Bài viết về: Về Campaign
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cách launch campaign lên nhiều store

Cách kết nối 1 tài khoản teeinblue với nhiều store trên Shopifyteeinblue cho phép bạn kết nối 1 tài khoản tới nhiều store khác nhau trong cùng 1 thời điểm nếu các store này cùng sử dụng một email Shopify admin

Ví dụ, bạn đang có một tài khoản teeinblue với email Shopify admin là: abc@gmail.com. Để sync tài khoản này với các store khác, tất cả các stores này phải dùng chung 1 email Shopify admin: abc@gmail.com

Nếu các stores của bạn có các emails khác nhau, nhưng bạn vẫn muốn dùng chung một tài khoản teeinblue, hãy trực tiếp liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích bạn cài đặt như vậy.

Đăng tải 1 campaign lên nhiều storesSau khi teeinblue tự động sync tài khoản của bạn lên các store, bạn có thể launch campaign trực tiếp đến tất cả các store cùng một lúc
Khi ấn nút "Launch", bạn sẽ thấy một danh sách các store của bạn, hãy chọn các store mà bạn muốn đăng campaign lên. Ví dụ:Hãy kiểm tra lại trên store xem campaign đã được launch thành công chưa


Cập nhật vào: 19/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!