Bài viết về: Về Campaign
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Mockup trong Campaign

Các hình ảnh mockup trong campaign sẽ được tự động sao chép từ Product Base

Các thay đổi về mockup trong Campaign sẽ không ảnh hưởng đến mockup gốc trong Product Base. Các thay đổi về mockup trong Product base sau khi Campaign được launch thành công sẽ không ảnh hưởng trong Campaign

Cách đăng tải và nhập ảnh mockupBạn có thể đăng tải nhiều ảnh mockup tùy theo từng campaign
Hoặc nhập (import) từ Product Base trực tiếp trong Campaign (trong trường hợp bạn đã xóa mất mockup ban đầu)Đọc thêm các lưu ý khi đăng tải ảnh mockup trong Product Base tại đây

Chỉnh sửa và xem trước mockupTrang Mockup Editor trong Campaign giống y hệt trong Product Base.
Bạn có thể đọc thêm hướng dẫn về cách thêm các printareas, chỉnh sửa mask và một số tính năng khác trong Mockup Editor tại đây
Chỉ có một khác biệt duy nhất của hai trang là bạn có thể xem trực tiếp các thay đổi của Artwork trên mockup.
Để sử dụng chức năng này, bạn hãy bật nút "Preview mode". Khi này bạn có thể nhìn và chỉnh sửa artwork sao cho phù hợp với vùng in và sản phẩm.
Hãy nhớ rằng bạn đã đặt artwork vào vùng in chính xác trong Campaign

Sắp xếp variantsĐọc thêm bài hướng dẫn về cách hoạt động của Variant trong Campaign tại đây

Hãy nhớ ấn "Save" sau khi hoàn tất các chỉnh sửa

Cập nhật vào: 19/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!