Bài viết về: Về Campaign
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng hợp các Lỗi trong Campaign và Giải Pháp

Khi không publish hoặc update campaign được, bạn có thể kiểm tra lỗi ở 1 trong 2 nơi sau trong Campaign editor:
- trong mục Logs của
- bấm vào chữ đỏ "VIEW DETAILS" trong1. Không thể launch CampaignLý do gặp lỗi:


Bạn chưa chọn Artwork tương ứng với mặt Printarea
Artwork chứa các yếu tố không hợp lệ
Thiếu product variant
Có quá nhiều sản phẩm và ảnh mockup trong cùng 1 campaign

Giải pháp:


Lựa chọn artwork phù hợp
Đi đến trang Artwork Editor > Kiểm tra các trường Font Family và Clipart Category có bị xóa hay bị để trống không > Cập nhật font chữ và clipart
Đi đến trang Product Base > Thêm ít nhất 1 variant
Không thêm qua 4 sản phẩm trong cùng 1 campaign

2. Không thể xóa CampaignLý do gặp lỗi:


Sản phẩm vẫn được liên kết với Shopify

Giải pháp:


Bước 1: Ấn vào Open Campaign
Bước 2: Hủy liên kết sản phẩm khỏi Shopify
Bước 3: Xóa Campaign

Tìm hiểu thêm về cách lưu trữ / xóa campaign tại đây

3. Không hiển thị đủ các product variantLý do gặp lỗi:


Lỗi khi đồng bộ hóa dữ liệu với Shopify

Giải pháp:


Step 1: Ấn chỉnh sửa sản phẩm trong Campaign
Step 2: Bỏ chọn 1 variant
Step 3: Chọn lại variant đó
Step 4: Ấn "Save variants and close"
Step 5: Sau đó ấn "Update campaign"

4. Không có hình ảnh xem trướcLý do gặp lỗi:


Thiếu Printarea

Giải pháp:


Bước 1: Đi tới Mockup Editor trong Campaign
Bước 2: Thêm Printarea
Bước 3: Cập nhật Chiến dịch

5. Trùng lặp layer artworkLý do gặp lỗi:


Thiếu Default Value trong Artwork Editor

Giải pháp:


Bước 1: Đi tới Artwork Editor
Bước 2: Nhấp vào Advanced Option (trong lớp nhân bản)
Bước 3: Bỏ chọn Default Value
Bước 4: Chọn lại Default Value với một clipart cụ thể

6. Một số layer artwork không hiển thịLý do gặp lỗi:


Layer đó được đặt điều kiện chỉ được hiển thị khi khách hàng chọn một clipart khác

Giải pháp:


Bước 1: Đi tới Artwork Editor
Bước 2: Kiểm tra xem bạn có đặt layer này phụ thuộc vào layer khác hay không (Lưu ý: đây là một tính năng của, không phải lỗi)

Tìm hiểu thêm về cách đặt điều kiện cho layer tại đây

7. Vượt quá giới hạn về số lượng variant của ShopifyLý do gặp lỗi: Shopify đặt ra giới hạn sau cho toàn bộ site như sau:


- tối đa số variant được upload trong vòng 24h không vượt quá 1000 variants
- tối đa 100 variants cho riêng mỗi campaign

Giải pháp:


- xóa bỏ bớt variant trong Product Base hoặc đợi sang ngày hôm sau để cập nhật lại campaign.

8. Khác biệt về nhãn của Color & SizeLý do gặp lỗi:


Teeinblue cho phép người dùng dịch những nhãn mác như Color và Size sang tên mà người dùng muốn (ví dụ chuyển sang một ngôn ngữ khác). Tuy nhiên, trong trường hợp campaign của bạn có 2 product base trở lên và bạn chỉ dịch nhãn mác của 1 trong 2 sản phẩm thì sẽ gây ra lỗi báo về sai tên nhãn này.

Giải pháp:


Bạn cần đặt tên nhãn mác của các product base trong cùng campaign sao cho đồng nhất với nhau.

9. Không publish/update được campaign do Shopify chặn yêu cầuLý do gặp lỗi:


Update/Publish campaign quá nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn. Đối với mỗi yêu cầu gửi lên Shopify để update hoặc publish campaign, Shopify sẽ cần một lúc để cập nhật yêu cầu đó, vì vậy trong trường hợp bạn bấm update/publish campaign quá nhiều lần liền nhau, Shopify sẽ hiện thông báo chặn.

Giải pháp:


Bạn có thể chờ một vài tiếng rồi thử update/publish lại.

Cập nhật vào: 19/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!