Giải thích về điều kiện cho Layer

Bạn có thể đặt điều kiện cho một layer chỉ xuất hiện nếu một layer khác đáp ứng một tiêu chí nào đó.

Ví dụ: Layer B và các cliparts của nó sẽ chỉ xuất hiện nếu khách hàng lựa chọn một clipart cụ thể nào đó trong Layer A.

Hướng dẫn cách sử dụng tính năng

Hãy nhìn vào ví dụ sau đây:

Layer A có tên là "Hand" được setting là "Personalize with 01 clipart category" và nó cho phép khách hàng lựa chọn giữa 2 phong thái bàn tay:Layer B có tên là "Drink" được setting là "Personalize with 01 clipart category", và nó cho phép khách hàng lựa chọn giữa các loại đồ uống khác nhau:Nếu bạn muốn lựa chọn "Drink" chỉ xuất hiện khi khách hàng chọn Layer Hand có hình bàn tay cầm cốc, thì hãy làm như sau:

Bấm vào Layer "Drink"
Cuộn xuống và bấm vào Advanced Options ở khung cài đặt bên trái.
Trong phần "Add condition on:" , hãy chọn Clipart mà bạn dùng cho Layer "Hand"
Chọn Clipart có hình bàn tay cầm cốcNgoài ra, nếu bạn muốn mặc định hiển thị layer "Drink" khi khách hàng vừa mới bấm vào trang Product Page, bạn có thể bật công tắc "Show option as default" . Khi đó, ngay cả khi khách hàng chưa tùy chỉnh đến lựa chọn cho hình bàn tay, Layer "Drink" vẫn sẽ được hiện.

Đây là ví dụ trên Storefront của bạn:

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Condition cho lựa chọn "Personalize with 1 group of categories". Đối với các clipart categories, bạn có thể lựa chọn condition phụ thuộc vào các sub-categories khác nhau.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!