Bài viết về: Về Artworks
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thêm Điều kiện cho Layer

Giải thích về điều kiện cho LayerBạn có thể đặt điều kiện cho một layer chỉ xuất hiện nếu một layer khác đáp ứng một tiêu chí nào đó.

Ví dụ: Layer B và các cliparts của nó sẽ chỉ xuất hiện nếu khách hàng lựa chọn một clipart cụ thể nào đó trong Layer A.

Hướng dẫn cách sử dụng tính năngHãy nhìn vào ví dụ sau đây:

Layer A có tên là " Dark Hand" được setting là "1 clipart category" và nó cho phép khách hàng lựa chọn giữa 2 phong thái bàn tay:Layer B có tên là "Drink" được setting là "1 clipart category", và nó cho phép khách hàng lựa chọn giữa các loại đồ uống khác nhau:Nếu bạn muốn lựa chọn "Drink" chỉ xuất hiện khi khách hàng chọn Layer Hand có hình bàn tay cầm cốc, thì hãy làm như sau:

Bấm vào Layer "Drink"
Cuộn xuống và bấm vào Conditional settings ở khung cài đặt bên trái.
Trong phần "Show this layer and its options when:" , hãy chọn Clipart mà bạn dùng cho Layer " Dark Hand"
Chọn Clipart có hình bàn tay cầm cốcNgoài ra, nếu bạn muốn mặc định hiển thị layer "Drink" khi khách hàng vừa mới bấm vào trang Product Page, bạn có thể bật công tắc "Show this layer on first load" . Khi đó, ngay cả khi khách hàng chưa tùy chỉnh đến lựa chọn cho hình bàn tay, Layer "Drink" vẫn sẽ được hiện.

Đây là ví dụ trên Storefront của bạn:

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Condition cho lựa chọn "1 Group of Clipart Categories". Đối với các clipart categories, bạn có thể lựa chọn condition phụ thuộc vào các sub-categories khác nhau.

Cập nhật vào: 18/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!