Để thêm các tùy chọn cá nhân cho một layer, bấm vào hình icon "bút chì" của layer đó để mở bảng cài đặt Personalize Options.Cho phép khách hàng Ẩn / Hiện layer

Nếu bạn bật tính năng này, sẽ xuất hiện một công tắc trên storefront cho phép khách hàng ẩn đi layer đó.
"Show this layer by default": Giúp cho công tắc được mặc định là bật khi khách hàng ghé trang sản phẩm lần đầu tiên. Điều này có nghĩa là Layer mà bạn cho phép khách hàng ẩn đi sẽ mặc định xuất hiện.

Trong editor

Ngoài storefront

4 cài đặt tùy chọn cá nhân hóa:

No personalization: Nếu bạn sử dụng lựa chọn này, khách hàng của bạn sẽ KHÔNG được thay đổi gì đối với layer đó.

Personalize with 1 Clipart category: Nếu bạn sử dụng lựa chọn này, khách hàng của bạn sẽ chỉ được chọn từ 1 clipart category khi tùy chỉnh sản phẩm của họ.Ngoài Storefront, những cliparts trong clipart category đó sẽ được hiển thị ngay:Tại đây, bạn cũng có thể tạo mới ngay lập tức một Clipart category (tương tự như Thêm clipart mới trong trang Cliparts)Personalize with 1 Group of clipart categories: Lựa chọn này sẽ cho phép bạn chọn một nhóm bao gồm các sub-categories (thư mục con). (Đọc thêm về Hệ thống phân cấp của Clipart category)

Sau khi chọn 1 Nhóm này, trên storefront sẽ xuất hiện một dropdown list bao gồm các thư mục con của Nhóm bạn vừa chọn. Các cliparts trong mỗi category sẽ chỉ xuất hiện sau khi khách hàng chọn 1 thư mục con.Allow customer to Upload photo: Tìm hiểu thêm tại "[Chức năng Upload photo](/vi/article/chuc-nang-upload-photo-7pcv5x/)"

Các tùy chỉnh khác

Personalization - Clipart Re-position

Sử dụng cho trường hợp các clipart trong một category bạn chọn sẽ không hoàn toàn khớp về mặt kích thước và vị trí so với layer gốc.

➡ Re-position cho phép bạn có thể thay đổi vị trí và kích thước của các clipart.Sau khi ấn chọn "Reposition", bạn chỉ cần chỉnh lại kích thước và vị trí cho clipart mà bạn chọn:Reposition sẽ được áp dụng cho toàn bộ Cliparts (không chỉ riêng duy nhất một clipart). Hãy đảm bảo là tất cả những clipart của bạn đã được chỉnh sửa đúng về kích thước và hình dáng trước khi tải lên teeinblue. (Tham khảo: Hướng dẫn chỉnh sửa Cliparts trong Photoshop)

Mark as required

Bật lựa chọn này để khiến layer trở thành trường bắt buộc phải chọn / điền trước khi khách hàng tạo order.

Title và Placeholder Text

Title là tên của trường tùy chọn hiển thị ngoài storefront. Nếu bạn để trống, phần title này sẽ được mặc định lấy theo tên của layer.Placeholder là dòng text mặc định xuất hiện ở trong thanh dropdown trên storefront (khi tùy chọn chưa được chọn gì). Nếu bạn để trống, nó sẽ được hiện là "Choose something..."Advanced Options - Add Condition

Hãy đọc cụ thể về tính năng trên ở bài viết này: Thêm Điều kiện cho Layer

Advanced Options - Show Default value

Nếu bạn muốn giới thiệu một clipart cụ thể cho khách hàng, bạn có thể thiết lập clipart đó mặc định luôn được chọn trước và xuất hiện trên storefront. (Áp dụng khi khách hàng ghé trang sản phẩm lần đầu tiên)Advanced Options - Custom class

Trường này cho phép bạn thiết kế lại tên và cách hiển thị của các mục tùy chọn. Cần kĩ năng code CSS để sử dụng.

Text personalization

Hãy đọc thêm về tính năng này ở đây: Chức năng Add Text và các tùy chỉnh

Additional options

Để xem hướng dẫn chi tiết, hãy đọc các bài viết sau:
Cách tạo và chỉnh sửa Additional Option
Thêm Additional Option vào Artwork
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!