Bài viết về: Về Artworks
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Các tùy chỉnh cá nhân hóa của Layer trong Artwork

Để thêm các tùy chọn cá nhân hoá cho một layer, bấm vào hình icon "bút chì" của layer đó để mở bảng cài đặt Personalization Options.Cho phép khách hàng Ẩn/ Hiện layerNếu bạn bật tính năng này, sẽ xuất hiện một công tắc trên storefront cho phép khách hàng ẩn đi layer đó.
"Pre-enable toggle (show layer by default)": Giúp cho công tắc được mặc định là bật khi khách hàng ghé trang sản phẩm lần đầu tiên. Điều này có nghĩa là Layer mà bạn cho phép khách hàng ẩn đi sẽ mặc định xuất hiện.
6 cài đặt tùy chọn cá nhân hóa:1. No personalization:


Nếu bạn sử dụng lựa chọn này, khách hàng của bạn sẽ KHÔNG được thay đổi gì đối với layer đó.

2. Personalize with 1 Clipart category:


Nếu bạn sử dụng lựa chọn này, khách hàng của bạn sẽ chỉ được chọn từ 1 clipart category khi tùy chỉnh sản phẩm của họ.Ngoài Storefront, những cliparts trong clipart category đó sẽ được hiển thị ngay:
3. Personalize with 1 Group of clipart categories:


Lựa chọn này sẽ cho phép bạn chọn một nhóm clipart bao gồm các sub-categories (thư mục clipart con). (Đọc thêm về Hệ thống phân cấp của Clipart category)

Sau khi chọn 1 nhóm này, trên storefront sẽ xuất hiện một dropdown list bao gồm các thư mục con của Nhóm bạn vừa chọn. Các cliparts trong mỗi category sẽ chỉ xuất hiện sau khi khách hàng chọn 1 thư mục con.Trên storefront, lựa chọn sẽ được hiển thị như sau:
4. Allow customer to Upload photo:


Tính năng này cho phép khách hàng của bạn đăng tải hình ảnh cá nhân lên sản phẩm. Tìm hiểu thêm tại Chức năng Upload photo

5. Allow customer to personalize with Maps.


Tính năng này cho phép khách hàng của bạn nhập địa chỉ vào ô "Enter location" và bản đồ sẽ hiển thị đúng vị trí mà họ tìm kiếm. Tìm hiểu thêm tại Chức năng cá nhân hoá Bản Đồ

6. Share with another layer.


Dành cho các sản phẩm có hoạ tiết được lặp lại nhiều lần như Tất, Giày,…
Tính năng này cho phép mọi người liên kết layer này với một layer khác và nhận chung những cài đặt cá nhân hoá và điều kiện giống với layer gốc. Việc này sẽ giúp cho khách hàng không cần phải chọn lại option trên storefront. Tìm hiểu thêm tại Chức năng Liên kết layerCác tùy chỉnh khácText personalizationHãy đọc thêm về tính năng này ở đây: Chức năng Add Text và các tùy chỉnh

Additional optionsĐể xem hướng dẫn chi tiết, hãy đọc các bài viết sau:
Cách tạo và chỉnh sửa Additional Option
Thêm Additional Option vào Artwork

Title và Placeholder TextTitle là tên của trường tùy chọn hiển thị ngoài storefront. Nếu bạn để trống, phần title này sẽ được mặc định lấy theo tên của layer.

Placeholder là dòng text mặc định xuất hiện ở trong thanh dropdown trên storefront (khi tùy chọn chưa được chọn gì). Nếu bạn để trống, nó sẽ được hiện là "Choose something..."Personalization - Clipart Re-positionSử dụng cho trường hợp các clipart trong một category bạn chọn không hoàn toàn khớp về mặt kích thước và vị trí so với layer gốc.

➡ Re-position cho phép bạn có thể thay đổi vị trí và kích thước của các clipart.Sau khi ấn chọn "Reposition", bạn chỉ cần chỉnh lại kích thước và vị trí cho clipart mà bạn chọn:Reposition sẽ được áp dụng cho toàn bộ Cliparts (không chỉ riêng duy nhất một clipart). Hãy đảm bảo là tất cả những clipart của bạn đã được chỉnh sửa đúng về kích thước và hình dáng trước khi tải lên teeinblue. (Tham khảo: Hướng dẫn chỉnh sửa Cliparts trong Photoshop)


Group’s default value


Nếu bạn muốn giới thiệu một clipart cụ thể cho khách hàng, bạn có thể thiết lập clipart đó mặc định luôn được chọn trước và xuất hiện trên storefront. (Áp dụng khi khách hàng ghé trang sản phẩm lần đầu tiên)

Mark as required


Bật lựa chọn này để khiến layer trở thành trường bắt buộc phải chọn/ điền trước khi khách hàng tạo order.

Show customization data on cart/checkout


Nếu bật toggle này, bạn sẽ cho phép hiển thị thông tin custimization của layer đó trong trang cart và trang checkout.
Conditional Settings - Add Condition


Hãy đọc cụ thể về tính năng trên ở bài viết này: Thêm Điều kiện cho Layer

Extra Settings - Custom class


Trường này cho phép bạn thiết kế lại tên và cách hiển thị của các mục tùy chọn. Cần kĩ năng code CSS để sử dụng.

Cập nhật vào: 16/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!