Bài viết về: Về Assets - Cliparts
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hệ thống phân cấp của Clipart category

Hệ thống phân cấp cho Clipart categoryMột clipart category có thể chứa nhiều thư mục con (hay thư mục phụ), gọi là sub-category.
Ví dụ: Category "Giống chó" (Dog Breed) có thể chứa các category nhỏ cho từng giống chó như: Alaskan Malamute, Beagle, Border Collie, Boxer,...

Khi bạn muốn đặt một clipart category trực thuộc một category lớn khác, hãy chọn category lớn trong phần Parent Category ở dưới thumbnail.

Ví dụ: Category "Dog Breed" được chọn làm parent category của category "Beagle"

Cách hiển thị của Group of clipart categories ở trang ClipartỞ bảng bên trái cho bạn biết thứ bậc của các Category chính và các thư mục con (sub-category) của nó.Các tùy chọn dành cho Clipart categoryDi chuột vào một category bất kì, bạn sẽ thấy các tùy chọn xuất hiện:

Bấm vào nút "+" để tạo thêm một sub-category trực thuộc cho Clipart category chính. Bạn có thể tạo đến 5 level của sub-category.

Ngoài ra bạn có thể tùy chọn duplicate để tạo bản sao hoặc xóa một category nào đó.Hiện tại, teeinblue hỗ trợ hiển thị 2 tầng cho clipart category trên storefront.

Để chuyển một category thành thư mục con của một Clipart category chính khác, bạn chỉ cần chọn category chính ở cột Parent Category bên trái.

Ví dụ: Chọn category "Abessinierkatze" trở thành thư mục con của category "Cat"

Để thay đổi vị trí của các sub-category trong một category chính, mở category chính ➡ Di chuột vào góc trái của sub-category ➡ Giữ chuột, kéo và thả để di chuyển.

Hoặc bạn có thể sắp xếp chúng theo thứ tự A-Z bằng nút tự động xếp của teeinblue.Cách hiển thị của Clipart trên storefrontTrong Artwork Editor,

Nếu bạn cài đặt là 1 Clipart category, ngoài storefront của bạn sẽ chỉ hiển thị trực tiếp clipart category được cài sẵn và các cliparts ở trong category đó.Nếu bạn cài đặt là 1 Group of Clipart categories, ngoài storefront của bạn sẽ hiển thị 1 danh sách các thư mục con của category chính theo dạng dropdown.Xem thêm về: Các tùy chỉnh hiển thị của Clipart category

Cập nhật vào: 25/07/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!