Hệ thống phân cấp cho Clipart category

Một clipart category có thể chứa nhiều thư mục con (hay thư mục phụ), gọi là sub-category.
Ví dụ: Category "Giống chó" (Dog Breeds) có thể chứa các category nhỏ cho từng giống chó như: Husky, Corgi, Golden Retriever, Samoyed,...

Ngược lại, tập hợp của nhiều thư mục con, sẽ được gọi là 1 Group of clipart categories

Khi bạn muốn đặt một clipart category trực thuộc một category lớn khác, hãy chọn category lớn ở bên Parent CategoryCách hiển thị của Group of clipart categories ở trang Clipart

Ở bảng bên trái cho bạn biết thứ bậc của các Clipart chính và các thư mục con của nó.Các tùy chọn dành cho Clipart categoryDi chuột vào một category bất kì, bạn sẽ thấy các tùy chọn xuất hiện. Bấm vào nút "+" để tạo thêm một sub-category trực thuộc cho Clipart category chính

Hiện tại, teeinblue hỗ trợ hiển thị 2 tầng cho clipart category trên storefront.

Để chuyển một category thành thư mục con của một Clipart chính khác, bạn chỉ cần thêm category chính ở cột Parent Category bên phải.

Để tạo bản sao của một category, di chuột vào category đó và chọn nút có icon hình nhân đôi.

Để thay đổi vị trí của các sub-category trong một category chính, mở category chính ➡ Di chuột vào góc trái của sub-category ➡ Giữ chuột, kéo và thả để di chuyển.

Hoặc bạn có thể sắp xếp chúng theo thứ tự A-Z bằng nút tự động xếp của teeinblue.Cách hiển thị của Clipart trên storefront

Trong Artwork Editor,

Nếu bạn cài đặt là personalized with a clipart category, ngoài storefront của bạn sẽ chỉ hiển thị trực tiếp clipart category được cài sẵn và các cliparts ở trong category đó.Nếu bạn cài đặt là personalized with a group of categories, ngoài storefront của bạn sẽ hiển thị 1 danh sách các thư mục con của category chính theo dạng dropdown.Xem thêm về: Các tùy chọn cá nhân hóa của Layer trong Artwork
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!