Tùy chỉnh hiển thị cho Category

Hiện tại, teeinblue hỗ trợ 2 kiểu hiển thị đối với Clipart category:

Ảnh (Thumbnail Images) - Mặc định

Text dưới dạng dropdown (Dropdown Clipart name)

Để tùy chỉnh hiển thị:

Vào trang ClipartsChọn clipart category cần cài đặt hiển thị ➡ Chọn 1 kiểu hiển thị ➡ Ấn Save để xác nhận lưu kiểu hiển thị1. Hiển thị dưới dạng Ảnh (Thumbnail Images)

Khi chọn kiểu hiển thị "Thumbnail Images", cliparts trong mục này sẽ được hiển thị dưới dạng hình ảnh, như dưới đây:Nếu bạn đặt màu cho các cliparts, ảnh thumbnail sẽ được chuyển đổi thành dạng bảng màu:2. Hiện thị dưới dạng Text (Dropdown Clipart Name)Khi chọn kiểu hiển thị "Dropdown Clipart Name", các clipart trong category này sẽ được hiển thị tên chúng theo dạng dropdown list.Bạn có thể tham khảo cách chỉnh sửa tên cho clipart tại đây.

Cài đặt nâng cao cho ảnh thumbnail (Thumbnail Settings)

Để bảo vệ Clipart của bạn khỏi việc bị lấy mẫu và copy, teeinblue sẽ tự động giảm kích thước của cliparts để hiển thị ngoài storefront.

Việc giảm kích thước này không ảnh hưởng đến kích thước file in trong order

Bạn có thể tùy chọn kích thước hiển thị cho thumbnail của clipart trong trang Cliparts > Thumbnail Settings:

Việc này sẽ thay đổi size của clipart ở các nơi sau:

Thumbnail của clipart trong lúc khách hàng customize mẫu design
Chất lượng hình ảnh hiển thị của clipart ở Preview

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!