Bài viết về: Về Assets - Cliparts
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tải lên và Chỉnh sửa Clipart

Clipart Category là gì?Clipart Categories là một thư viện các hình ảnh có thể được sử dụng để khách hàng tùy chọn thay đổi design. Khách hàng có thể chọn lựa một hình ảnh trong số đó để tùy chỉnh design theo ý họ.

Ví dụ: nếu như bạn tạo 1 Clipart category có tên là "Background" và tải lên các hình các background khác nhau,

Clipart Category trong app

thì trên live store, khách hàng sẽ được lựa chọn các hình ảnh từ category này để thay đổi Background trong mẫu design.

Hiển thị clipart category trên store

Tải lên và Chỉnh sửa ClipartsTải lên ClipartsTừ trang Dashboard tìm đến Assets > Clipart Categories
Chọn New CategoryĐặt tên cho Category mới này

(Tùy chọn) Nếu bạn muốn category mình đang tạo là sub-category của một category khác, thì hãy chọn category lớn trong phần Parent Category bên dưới.
Để trống Parent Category nếu bạn muốn đây là Clipart category chính. (Đọc thêm về Hệ thống phân cấp của Clipart Category)Chọn Save để xác nhận và lưu lại tạo mới
Sau khi Save, clipart category bạn vừa tạo sẽ xuất hiện ở cột bên tay trái

Cột menu dành cho Clipart Category sẽ được xếp tự động theo thứ tự A-Z

Tải lên ClipartsBấm vào phần Drag and drop/Click to upload để bắt đầu tải lên clipart cho category này.Gợi ý: Bạn có thể chọn tải lên nhiều cliparts cùng lúc.

Giới hạn về việc tải lên Clipart: dung lượng tối đa 64MB / clipart (khuyến khích < 32MB). Mỗi Clipart không được vượt quá 64 megapixels. (Bạn có thể lấy chiều rộng nhân chiều cao để tính số megapixels. Ví dụ, một Clipart có kích thước 8000x5000px, sẽ là 40 megapixels)

Chỉnh sửa ClipartsSau khi tải lên clipart, bạn sẽ thấy Clipart gốc (Original clipart) và ảnh thumbnail:

Ảnh thumbnail là hình ảnh đại diện cho clipart gốc, được hiển thị trên form lựa chọn cá nhân hóa trên store.
Ảnh thumbnail sẽ được tạo mặc định bằng cách cắt bỏ vùng trống xung quanh clipart và thay đổi nền thành màu trắng. Bạn có thể tải lên ảnh thumbnail khác để đại diện cho clipart của mình bằng cách di chuột vào ảnh thumbnail và nhấp vào "Change thumbnail".Để đổi tên cho Clipart, click vào tên clipart (Mặc định tên clipart = tên file ảnh khi bạn upload lên teeinblue) sau đó đổi tên, chọn Save để xác nhận.Tên của clipart sẽ xuất hiện trên storefront nếu bạn chọn tùy chọn hiển thị là Dropdown Clipart Name. (Đọc thêm về các Tùy chọn hiển thị cho Clipart Category)

Bấm vào nút X để xóa một clipart

Click vào hình vuông trong suốt dưới bên tên clipart để sử dụng màu làm thumbnail cho clipart.Sử dụng màu làm thumbnail cho clipart, clipart sẽ được hiển thị dưới dạng bảng màu như dưới đây:Nếu bạn sử dụng màu cho một clipart, tất cả những clipart khác trong cùng một category cũng sẽ được hiển thị dưới dạng bảng màu. Do đó bạn phải đặt màu cho tất cả những clipart trong cùng một category đó.

Để thay đổi thứ tự các clipart, click và giữ chuột tại clipart và kéo thả đến vị trí theo thứ tự mà bạn muốn.Ngoài ra, bạn cũng có thể sắp xếp thứ tự xuất hiện của Clipart theo bảng chữ cái từ A-Z

Cập nhật vào: 21/07/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!