teeinblue hỗ trợ 2 cách dùng Fonts:
Google Fonts (khuyên dùng)
Dùng custom font của bạn.

1. Google Fonts
Bạn có thể tìm và chọn fonts ở trên Google Fonts library.Sau đó copy tên font vào teeinblue để chọn.2. Custom Fonts
Để sử dụng font của bạn, bạn cần tải lên file font ở trang Assets > Fonts.Hiện nay teeinblue chỉ hỗ trợ font TTF, không thể sử dụng font OTF.

Trong trường hợp bạn đã tải lên file font của bạn, nhưng trên app hiện không đúng font, bạn cần convert font sang định dạng TrueType font (TTF).
Bạn có thể sử dụng một tool online để convert (ví dụ: https://transfonter.org). Cho dù font của bạn đã ở sẵn định dạng TTF, bạn vẫn nên convert lần nữa.

Một số font có thể không hỗ trợ tất cả kí tự, điều đó có thể gây ra việc order bị mất ký tự.
Để kiểm tra xem font của bạn hỗ trợ những ký tự nào, bạn có thể:
Upload font lên website: https://wakamaifondue.com/ - website này sẽ cho bạn biết font này có những kí tự nào.
Kiểm tra lại các kí tự trong phần font preview sau khi upload lên Teeinblue:
Preview font trong Teeinblue
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!