Bài viết về: Về Assets - Cliparts
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Về Fonts

Fontsteeinblue hỗ trợ 2 cách dùng Fonts:

Google Fonts (khuyên dùng)

Dùng custom font của bạn.

1. Google Fonts


Bạn có thể tìm và chọn fonts trên Google Fonts library.Sau đó copy và paste tên font vào teeinblue để chọn.2. Custom FontsĐể sử dụng font chữ của bạn, bạn cần tải lên file font dưới định dạng TTF lên trang Assets > Upload Fonts.

Upload Fonts

Hiện nay teeinblue chỉ hỗ trợ font TTF, không thể sử dụng font OTF.

Trong trường hợp bạn đã tải lên file font của bạn, nhưng trên app hiện các ký tự không đúng font, bạn cần convert font sang định dạng TrueType font (TTF).
Bạn có thể sử dụng một tool online để convert (ví dụ: https://transfonter.org). Cho dù font của bạn đã ở sẵn định dạng TTF, bạn vẫn nên convert lần nữa.

Một số font chữ đặc biệt có thể không hỗ trợ tất cả kí tự, điều đó có thể gây ra việc order bị mất ký tự.
Để kiểm tra xem font của bạn hỗ trợ những ký tự nào, bạn có thể:

Upload font lên website: https://wakamaifondue.com/ - website này sẽ cho bạn biết font này có những kí tự nào.
Kiểm tra lại các kí tự trong phần font preview sau khi upload lên Teeinblue:
Preview font trong Teeinblue

Tips: Bạn có thể gõ trực tiếp chữ vào ô preview font trong Teeinblue để xem trước các kí tự
Font Categories


Bạn có thể tạo một nhóm các custom fonts để khách hàng lựa chọn một loại font trong nhóm này.
Font categories
Vào trang Assets > Font categories
Tạo mọt category mới
Bấm vào nút "Add new" để thêm font vào category (cần upload custom font trong trang Upload Fonts trước)
Bạn có thể đổi tên và thumbnail hiển thị trên store của một font.

Trong Artwork:
Bấm edit một layer text > chọn "Enable personalization"
Bật tính năng "Allow customers to change Font"
Chọn một font category bạn đã tạo

Bật tính năng Allow customer cho change font

Sau đó trên store, khách hàng có thể thay đổi font của một text bằng cách chọn font có sẵn trong category. Xem demo tại đây

Lưu ý: bạn cần chọn một Custom font cho giá trị text mặc định (Default text). Nếu bạn chọn Google font, tính năng "Allow customers to change font" sẽ không thể hoạt động.

Cập nhật vào: 28/07/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!