Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tính năng này sẽ liên kết nhiều layers với một lựa chọn cá nhân hóa (personalization option), giúp khách hàng chỉ cần lựa chọn một lần là các layer sẽ thay đổi theo.
Đây là tính năng phù hợp cho các sản phẩm có thiết kế kiểu pattern, lặp đi lặp lại, hoặc bán mug với mặt trước và sau giống nhau...Nhiều layer ảnh dùng chung 1 option

Layer chữ dùng chung 1 option nhập text

Bạn có thể sử dụng tính năng Share with another layer trong Artwork editor để làm được điều này.

Dành cho các layer ảnh:

Bước 1: Tạo một layer gốc

Tạo một layer trong Artwork editor và cài đặt các lựa chọn cá nhân hóa cho nó.

Set up lựa chọn cá nhân hóa cho layer gốc

Bước 2: Tạo các layer chung

Duplicate layer gốc hoặc tạo các layer mới.

Tạo layer mới

Các layer chung nên có cùng tỉ lệ với layer gốc để tránh một số sai sót có thể xảy ra.

Edit layer mới → Trong mục Personalization Options, chọn Share with another layer

Chọn "Share with another layer"

Phần "Shared option settings" sẽ xuất hiện bên dưới.

Chọn option của layer gốc để dùng cho layer mới này.

Chọn option của layer gốc

Giờ layer mới sẽ dùng chung cùng option với layer gốc, bao gồm cả các conditional settings.Nếu layer gốc đã từng reposition một clipart category, thì các layer dùng chung cũng sẽ có sẵn reposition cho clipart category dựa trên tỉ lệ khoảng cách của layer gốc với clipart.

Dành cho layer chữ (Text):
Bước 1: Tạo một layer Text gốc
Thêm một text mới trong Artwork editor và thay đổi style của nó (font, color...).
Trong mục General > Text option: chọn "Create a new option" để tạo một option mới cho text này

Tạo một option mới cho text gốc

Set up personalization option cho Text gốc

Set up personalization options cho text gốc

Bước 2: Tạo các Text chung

Duplicate layer text hoặc tạo text mới.

Tạo text mới

Bạn có thể chỉnh các style khác nhau cho text này (font, size, color, auto scale...).

Share option chỉ hoạt động cho các lựa chọn personalization (change text, text background, change font, change color…).

Trong General > Text option: chọn Share with another layer

Chọn "Share with another layer"

Phần "Shared option settings" sẽ hiện ra bên dưới.

Chọn option của text gốc để dùng cho text này.

Chọn option của text gốc

Giờ các text mới sẽ dùng chung personalization option và đồng thời conditional settings với text gốc.Để tính năng “Allow customers to change Font” có thể hoạt động cho tất cả các text liên kết, các text này có thể khác font family nhưng cần chung một loại font type (google font hoặc custom font).
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!