Bài viết về: Về Artworks
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Template trong Artwork

Artwork Template là gì?



Một template là nơi chứa một bản thiết kế hoàn chỉnh. Trong một Artwork, có thể có nhiều templates khác nhau.

Việc tạo ra nhiều templates sẽ giúp người mua hàng có nhiều lựa chọn cá nhân hóa hơn. Các templates trong cùng artwork nên đồng bộ với nhau về ý tưởng / chủ đề.

Ví dụ: Trong 1 Artwork với chủ đề "Girl & Dogs", bạn có thể tạo các templates gồm: 3 chú chó, 2 chú chó, 1 chú chó.



Template sẽ hiện trên storefront như sau:





Nếu bạn chỉ dùng đúng một mẫu Template, trên storefront của bạn sẽ không xuất hiện lựa chọn này.

Lựa chọn Template sẽ luôn xuất hiện đầu tiên khi khách hàng tùy chỉnh artwork trên storefront. Đó là bởi vì khi thay đổi mẫu template, artwork design sẽ thay đổi theo, nên các lựa chọn cho khách hàng cũng sẽ được đổi theo.

Ví dụ: Template "3 Dogs", sẽ có 3 lựa chọn về giống chó; trong khi Template "1 Dog" chỉ có 1 lựa chọn về giống chó.

Tạo Template mới trong Artwork



Nhân đúp một template có sẵn bằng cách ấn vào icon hình "copy"
Hoặc,** tạo một Template mới** hẳn bằng cách ấn vào icon "+"



Chỉnh sửa Template



Bấm vào 1 tab Template bất kì để chọn nó. Sau đó, bạn sẽ thấy các lựa chọn sau:



Bấm vào icon hình "bút chì" để chỉnh sửa thông tin của template:

Chỉnh sửa tên của template
Thêm ảnh thumbnail đại diện cho template



Icon "copy": Dùng để tạo bản sao cho template đó

Icon "X": Dùng để xóa template. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể xóa hết toàn bộ template trong artwork, luôn còn lại một mẫu mặc định cho artwork đó.

teeinblue sẽ không yêu cầu xác nhận lại về việc xoá template nên người dùng cần cân nhắc kĩ trước khi xoá template.

Để thay đổi thứ tự của các templates ➡ giữ, kéo và thả icon hình "mũi tên 4 hướng".

Nếu bạn cảm thấy việc sử dụng nút icon ở trên khó điều chỉnh, bấm vào icon "🔽" để thực hiện việc đó dễ dàng hơn.



Cài đặt cho Template



Bấm vào hình icon bánh răng cưa, để hiện lên cửa sổ cài đặt của Template:



Có 2 kiểu hiển thị Template:
Dropdown list: Tên của các mẫu Template sẽ được hiển thị dưới dạng 1 danh sách dropdown



Radio button:
- Nếu Template của bạn không có ảnh thumbnail, chúng sẽ được hiển thị theo tên.



- Nếu Template của bạn có ảnh thumbnail, chúng sẽ show dưới dạng ảnh.



Label of template options: Là tên đề mục cho các Templates. Nếu bạn để trống, đề mục hiển thị mặc định sẽ được đặt theo tên của Artwork.

Cập nhật vào: 17/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!