Thêm Text vào artwork

Để thêm text vào artwork, hãy bấm vào nút "Add text" cạnh nút "Upload Artwork".Nếu bạn upload cả file PSD, teeinblue sẽ không nhận dạng được layer riêng cho text và sẽ coi đó là dạng ảnh. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thể tùy chỉnh nó theo dạng text. Bạn cần phải ấn vào nút Add text từ trong app để sử dụng các tính năng của text.

Các cài đặt cho Text

Hiện tại teeinblue chỉ support định dạng center-alignment cho text.

Preview text

Đặt một đoạn text hiển thị mặc định trên layer. (Ví dụ như tên ai đó, hay một dòng chữ trang trí, etc.)

Nếu bạn muốn thay đổi tên của chính layer, hãy nháy đúp vào tên của layer đó ở bảng bên trái.

Text color

Thay đổi màu mặc định của đoạn text.

Fonts

Tìm hiểu thêm ở bài viết: Về Fonts.

Tính năng cá nhân hóa cho Text: "Allow Personalized"

Sử dụng tính năng "Allow personalized" sẽ cho phép khách hàng được phép tự thay đổi đoạn text.
Sau khi bạn bật lên, sẽ có một trường hiển thị trên storefront cho phép khách hàng điền đoạn text mà họ muốn thêm vào.Title

Tên của đề mục cho các form text trên storefront.
Ví dụ: Woman's name, Dog's name... (như ảnh trên)

Placeholder Text

Một đoạn text tạm thời xuất hiện trong form điền text.
Ví dụ: Type your name here

Text character limit

Giới hạn số kí tự khách hàng có thể điền.

Sử dụng tính năng này để tránh trường hợp đoạn text quá dài đè lên các phần khác trong design.

Mark as required

Sử dụng tính năng này sẽ khiến khách hàng buộc phải điền vào trường text trống trước khi tạo order.

Align text
Sử dụng tình năng này để chọn căn chính trái, phải, giữa cho text khi text được nhập trên trang sản phẩm.

Auto scale when text is too long
Chọn 1 giới hạn cho độ dài của khung text. Sau khi bật tính năng và chọn giới hạn cho khung, khi text quá dài (hoặc quá nhiều kí tự), app sẽ tự động giảm size của text xuống để text không bị trượt khỏi vị trí ban đầu trong artwork.
Với các text ngắn như tên, gợi ý cài max width = 500 - 600px.

Stroke Text
Bạn có thể add thêm hiệu ứng stroke cho field Custom Text.

Và đây là kết quả khi bạn publish Campaign:


Text Background
Bạn có thể add thêm hiệu ứng Background cho field Custom Text

Và đây là kết quả khi bạn publish Campaign


Bạn có thể kết hợp đồng thời 2 tính năng Text Background và Stroke Text cùng lúc


Add toggle to show/hide

Tương tự như tùy chỉnh cho phần ảnh Layer. (Tham khảo thêm tại đây)

Tùy chỉnh thêm (Advanced options)

Add Condition

Đọc thêm về tính năng này ở đây: Thêm Điều kiện cho Layer

Custom class

Dùng để thêm style cho đoạn text. Bạn sẽ cần kiến thức code CSS khi sử dụng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!