Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trên storefront, artwork sẽ không được hiển thị theo size gốc mà bạn upload, mà sẽ được render lại theo một size được tối giản.

Tại sao lại như vậy?

Từ tháng 12 - 2020, chúng tôi quyết định định hướng teeinblue thành công cụ thiết kế tập trung cho các thiết bị di động. Lý do bởi:

Theo như thống kê của chúng tôi, có đến hơn 95% số khách hàng sử dụng điện thoại di động khi truy cập vào website.
Size gốc của mỗi layer mà bạn upload vào app có thể gây ra hiện tượng load chậm trên storefront.

Khách hàng dùng điện thoại sẽ thích những website có tốc độ nhanh, và hình ảnh được tối giản lại size vẫn sẽ hiển thị tốt trên các thiết bị mobile.

Do vậy, teeinblue sẽ render lại các artwork theo size tối giản để tối ưu hóa tốc độ trên các thiết bị mobile.

Liệu order có bị ảnh hưởng không?

Không - chất lượng hình ảnh trong orders của bạn sẽ không hề bị ảnh hưởng.

✔ Tính năng này chỉ thay đổi cách các Artwork được hiển thị trong Editor và ngoài Storefront.

Size của các layer khi preview sẽ được thay đổi như nào?

Trước hết, bạn hãy vào mục Advanced Settings để tùy chỉnh lựa chọn Limit max-width.Sau đó, ảnh preview của layer mà bạn sử dụng sẽ được dựa vào lựa chọn số Limit max-width ở trên và kích thước của Artwork (trong Artwork editor)

Sau đây là công thức tính:

Ảnh Preview của Layer = Size gốc của layer x Limit max-width size / Artwork size
(Mốc resize lớn nhất = con số bạn chọn ở Limit max-width. Mốc resize nhỏ nhất = 100px)

Ví dụ:
Giả sử bạn có một Artwork cho sản phẩm T-shirt với size là: 4050x4650. Trong Artwork đó, bạn sử dụng 1 layer background với size đúng bằng 4050x4650, 1 layer cho chó, và 1 layer cánh.

Và bạn chọn limit max-width là: 600px.Vậy trên storefront của bạn sẽ có kết quả như sau:

Layer background (có cùng tỉ lệ với Artwork) sẽ được generate lại với size là: 600px
Layer cho chó (size gốc là 1500px) sẽ được generate lại là: 1500x600/4050 = 222px
Layer cánh (size gốc là 500px) sẽ được generate lại là: 500 x 600/4500 = 66px (nhưng sẽ được đẩy lên thành 100px - mốc resize nhỏ nhất)
Maximum size = 600px - tương ứng với lựa chọn ở trên
Minimum size = 100px

Thay đổi Limit max-width chỉ áp dụng cho các layer up lên sau đó. Bạn sẽ cần up lại các layer cũ nếu muốn áp dụng size mới.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!