Bài viết về: Về Campaign
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cách hiển thị ảnh mockup cho các variant khác nhau

Đối với các sản phẩm có các variants khác nhau về màu sắc (ví dụ: áo T-shirt), bạn có thể cài đặt hiển thị mockup đối với một số variant cụ thể
Sau này khi lên store, ảnh sản phẩm sẽ được thay đổi về đúng mockup mà bạn đã cài đặt khi khách hàng chọn variant tương ứng.

Bước 1: Chọn ảnh mockup mà bạn muốn hiển thị với một số variant. Sau đó ấn chọn "Assign Variants"Bước 2: Chọn tất cả các variant cần được hiển thị với ảnh mockup

Ấn tìm kiếm tên variant, sua đó ấn chọn nhiều variant cùng một lúc để cài đặt hiển thị
Ví dụ: cho phép tất cả các variant có màu hồng (Pink) hiển thị với ảnh mockup nàyBước 3: Ấn lưu các variants đã chọn. Update campaign và kiểm tra lại trên store một lần nữa để đảm bảo bạn không có sai sótChức năng này yêu cầu bạn phải chuẩn bị các ảnh mockup khác nhau cho tất cả các variant về màu. Để tiết kiệm thời gian, teeinblue khuyên bạn nên sử dụng tính năng Thay đổi màu nền cho ảnh Mockup

Cập nhật vào: 19/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!