Bài viết về: Về Campaign
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo personalization cho sản phẩm có sẵn trên Shopify bằng Campaign by Shopify products

Nếu bạn muốn thêm các lựa chọn cá nhân hóa trực tiếp vào các sản phẩm có sẵn trên Shopify, và không muốn phải tạo lại sản phẩm trong Product Base, bạn có thể sử dụng "Campaign by Shopify products".Tính năng này đang trong beta.

Đây là một loại campaign mới, hoạt động độc lập. Bạn vẫn có thể sử dụng cách tạo campaign truyền thống với "Campaign by Product Base" như cũ, không có gì thay đổi.

Khi nào bạn nên sử dụng Campaign by Shopify products?Hãy đọc bài so sánh 2 loại campaign ở đây để biết bạn nên dùng loại nào: Differences between Campaign by Product Base vs by Shopify products

Tóm tắt: Với loại campaign mới này, teeinblue sẽ:**
Vẫn hiển thị artwork và mockup trên store.
Vẫn sinh ra order design và gắn vào Shopify Orders (xem cách gắn design link vào Shopify orders). Bạn vẫn có thể tìm thấy order trong trang Orders của Teeinblue.
KHÔNG quản lý variants (không có product base). Tất cả thông tin sản phẩm (title, description, variants, tags...) được lấy trực tiếp từ sản phẩm có sẵn trên Shopify.
KHÔNG fulfill orders. Bạn sẽ cần tự fulfill order hoặc dùng các app khác để đọc order từ Shopify, còn Teeinblue sẽ không thể fulfill các order tạo từ Campaign by Shopify products.


Cách tạo Campaign by Shopify productsBước 1. Chọn một sản phẩm có sẵn trên ShopifyMở mục Campaigns trên thanh menu > chọn by Shopify products > ấn vào nút +New Campaign.Nếu bạn có nhiều hơn một store trong cùng 1 tài khoản Teeinblue, bạn sẽ cần chọn store mà bạn muốn lấy product trước.Ấn nút + > một popup sẽ hiện lên để bạn chọn một Shopify product có sẵnLưu ý: Bạn không thể chọn lại các sản phẩm được tạo ra từ Teeinblue (bằng cả Campaign by Product Base lẫn Campaign by Shopify products). Và sản phẩm đó cần được Active trên Shopify, không phải Draft.

Lưu ý 2: Nếu bạn duplicate sản phẩm tạo từ Teeinblue trên Shopify, bạn cần xóa metafield "teeinblue.campaign_version" hoặc "teeinblue.platform_product" trong Shopify product mới để có thể chọn được.

Ấn nút Create để tạo campaign mới với sản phẩm đã chọn.


Bước 2. Chọn một Artwork để thêm các lựa chọn cá nhân hóaTrong Campaign editor, ấn chọn "Select artwork" > chọn một artwork trong danh sách:Sau khi chọn xong artwork, các options của artwork đó sẽ hiển thị ở phần Preview bên dưới:Hiện tại, "Campaign by Shopify products" mới chỉ hỗ trợ thêm 1 artwork (nhiều artwork sẽ được update sớm).

Bước 3. Upload ảnh MockupMockup sẽ cần để hiển thị Live Preview.

Click on "Upload mockup" button > Một popup hiện ra để bạn upload và quản lý ảnh

Upload ảnh, đợi một lúc rồi ấn nút "Reload" để hiện ảnh đã upload, sau đó ấn "Select" để chọnSau khi bạn đã upload ảnh mockup, bạn sẽ cần thêm Artwork vào mockup để hiển thị Live preview:Phần Mockup editor ở đây cũng tương tự như trong Campaign by Product Base. Điểm khác biệt duy nhất là bạn sẽ thêm Artwork thay vì Printarea. Đọc thêm về: Mockup editor

Bước 4. Launch CampaignSau khi bạn đã hài lòng với campaign, hãy ấn nút Launch để button để đưa campaign lên Shopify product của bạn.Sau đó phần Mockup và Personalization Form sẽ hiện ra trên sản phẩm:Vậy là xong!

Sau khi có order từ campaign này, bạn có thể tìm thấy order trong trang "Orders" ở Teeinblue, hoặc trong trang Orders của Shopify cùng với Order Design gắn kèm.

Cập nhật vào: 02/10/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!