Bài viết về: Về trang Extras
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Về trang General Settings

Bạn có thể tìm thấy các cài đặt nâng caodịch vụ bổ sung với các App thứ 3 ở trang Extras > General Settings.

Trang cài đặt chung

Các thay đổi từ trang này sẽ được tự động áp dụng ngay sau khi ấn Save.

Store Configurations


Sync Variant's SKU to Shopify


Khi tạo nhiều campaign với một Product Base, nếu bạn bật tính năng này, teeinblue sẽ tạo một SKU riêng biệt cho mỗi campaign. Nếu bạn tắt tính năng này, Fulfilled SKU sẽ được dùng là SKU cho tất cả các campaign đồng bộ lên Shopify.

Unique variant's SKU

Bulk Fulfill: Combine orders by Shipping Address


Với Bulk Fulfill, bạn có thể chọn nhiều item để fulfull cùng một lúc. Teeinblue sẽ tìm ra các item có cùng địa chỉ shipping để gộp vào chung một order giúp bạn tiết kiệm chi phí giao hàng. Nếu tắt tính năng này, Teeinblue sẽ chỉ gộp các order có cùng Order ID.

Add Fulfillment ID to Shopify Order's tag


Khi một order được fulfill bởi nhà in, một fulfillment ID sẽ được tạo ra và Teeinblue sẽ gắn Fulfillment ID này như một tag trong Shopify Order giúp seller có thể tìm và lọc order dễ dàng hơn.

Tags

Extra Services


Các setting trong phần này sẽ được áp dụng cho tất cả các store trong tài khoản Teeinblue bạn đang dùng. Bạn sẽ cần phải đăng ký tài khoản và trả phí (nếu có) cho các app thứ 3 để sử dụng.

Connect Mapbox account


Tạo tài khoản Mapbox và điền Manbox Access token hoặc Google Map API key để kết nối teeinblue với tài khoản của bạn

Cách Kết nối tài khoản Mapbox và Google Maps

Remove Background Service


Chọn một dịch vụ Xóa Phông và điền API key để sử dụng.

Chức năng xóa phông - Remove background - cho ảnh của khách hàng

Cập nhật vào: 21/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!