Để chỉnh sửa trang Sản Phẩm trên store bằng teeinblue, hãy đến trang Exras > Product Detail Page Settings.
Ở trang này, cột phía bên trái là các lựa chọn giúp bạn ẩn/hiện chức năng hoặc thiết kế lại trang sản phẩm. Trong khi đó phía cột bên phải cho phép bạn dịch thủ công một số thuật ngữ trên trang sản phẩm

Các thay đổi ở trang này sẽ hiển thị sau 1-4 giờ.Cách hiện/ẩn chức năng

Price:
chọn để ẩn giá (price), compared price hoặc saving priceProduct Options:
Hide option if there's only one value (Ẩn lựa chọn nếu chỉ có 1 giá trị): áp dụng cho lựa chọn về màu (Color) và kích thước (Size) nếu sản phẩm chỉ chứa 1 variantForm actions:
Hide Quantity input (Ẩn nút số lượng sản phẩm khách chọn):Hide "Add to cart" button or "Buy now" button (Ẩn nút "Add to cart" hoặc "Buy now")
Bạn cần hiển thị một trong hai nút này để khách hàng có thể mua hàng

Show "Confirmation box" (Hiển thị ô xác nhận khi chọn sản phẩm): khách hàng sẽ cần phải đánh dấu vào ô này để cho sản phẩm vào giỏ hàngAction for "Add to Cart" button (Chọn cách điều hướng sau khi khách hàng ấn "Add to cart"): Bạn có thể cho phép điều hướng đến trang Checkout luôn hoặc chỉ hiển thị tin nhắn báo đơn hàng đã được thêm thành công.Design & Preview:
Disable Gallery (live preview): (Ẩn chức năng live preview): sử dụng hình ảnh sản phẩm từ Shopify. Nếu chức năng này được bật, khách hàng sẽ không được nhìn thấy trực tiếp các thay đổi và phần hình ảnh sản phẩm cũng sẽ không giữ nguyên vị trí (sticky) khi khách hàng kéo xuống.

Choose display method for thumbnails carousel: (Chọn cách hiện thị với các ảnh thumbnails xoay vòng): Static (không cập nhật theo các lựa chọn của khách hàng), Live Preview (cập nhật theo các lựa chọn của khách, tuy nhiên sẽ khiến trang load chậm và có thể bị crash trên các thiết bị Iphone), Hide carousel (ẩn hoàn toàn các ảnh thumbnails xoay vòng).Hide Preview button (Ẩn nút Preview)

Preview artwork only (Chỉ cho phép preview các artwork): Nếu chức năng này được bật, sản phẩm sẽ chỉ hiển thị artwork trong popup preview. Nếu bị tắt, sản phẩm sẽ hiển thị cả artwork và mockup như bình thường.

Show Close text (Hiển thị nút để khách đóng popup preview): bạn nên bật chức năng này vì nút "X" ở phía đầu popup sẽ bị cắt trong một số trường hợp và khách hàng không để ýMobile:
Enable "Personalize" button on mobile (Hiển thị nút "Personalize" trên điện thoại: nút "Personalize" sẽ hiển thị ở phía cuối của màn hình khi các lựa chọn personalize không còn hiện trên màn hình. Khách hàng ấn vào nút này sẽ được điều hướng xuống phía dưới đến các lựa chọn personalize.Hide gallery navigation button on mobile (Ẩn các nút định vị ảnh sản phẩm trên điện thoại): khách hàng sẽ có thể trượt để xem ảnh.Disable sticky buttons (Ân các nút cố định): khách hàng sẽ cần phải cuộn xuống cuối trang để nhìn thấy các nút Preview và Add to cart.Extras:
Display clipart name on store (Hiển thị tên clipart trên store): hiển thị tên clipart khi khách hàng giữ chuột vào clipart.Hide product description by app (Ẩn phần mô tả sản phẩm của app teeinblue): ẩn phần mô tả sản phẩm từ trang Product Base của teeinblue. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng phần mô tả sản phẩm của theme.Color
Chọn hiển thị màu của các nút trên trang sản phẩm với Color Picker.Translation
Bạn cần tự dịch và điền các từ đã dịch vào các ô trống.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!