Product Base là một sản phẩm print-on-demand (POD) được cung cấp bởi bên Fulfillment. Bạn sẽ dùng product base, phối hợp với design của bạn ở trong CampaignNhập Sản Phẩm

teeinblue cho phép bạn tìm kiếm và import một product base bất kì từ một Fulfillment Provider, bao gồm kèm theo tất cả những data khác về mockup, variants...
Khi bấm vào nút Import Product, một popup sẽ xuất hiện cho phép bạn chọn sản phẩm để import.
Bạn có thể dùng bảng filter ở bên trái, hoặc search bar để tìm sản phẩm bạn muốn.
Bấm Import để chọn sản phẩm mà bạn muốn. Bạn có thể import nhiều sản phẩm cùng một lúc.Đối với các sản phẩm của ShineOn, bạn cần kết nối tài khoản với ShineOn trước (vì SKU cho mỗi tài khoản là riêng biệt).

Hiện tại, chúng tôi cập nhật catallogs của 5 fulfillment providers.

Không phải tất cả những Providers ở đây đều có thể nhận được orders qua bạn thông qua hệ thống fulfillment từ teeinblue.

Nếu bạn muốn gửi orders trực tiếp từ teeinblue đến nhà in tích hợp với app, thì bạn nên sử dụng tính năng import products. Việc này sẽ giúp các thông tin quan trọng như Catalog ID, SKU, Variants, v.v sẽ chính xác và giúp bạn fulfill orders thành công.

Sau khi bạn import xong một sản phẩm, bạn có thể thay đổi một số thông tin để phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.
Hãy đọc thêm bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin.

Tự đăng sản phẩm.
Nếu bạn cần bán một sản phẩm không có trong danh mục import, bạn có thể bấm vào nút +New Product để tự đăng sản phẩm đó.
Bạn sẽ phải điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm tên sản phẩm, ảnh mockup, các variants. Hãy đọc thêm phần "Tùy chỉnh thông tin sản phẩm" bên dưới để nắm thêm thông tin.

Tùy chỉnh thông tin sản phẩm

Tên của sản phẩm.
Đối với các sản phẩm mà bạn import, tên mặc định của nó sẽ được cung cấp bởi bên Fulfillment.
Tên này sẽ được hiển thị trong phần "Available Products" trên storefront (trong trường hợp bạn đăng bán nhiều hơn một sản phẩm trong một campaign). Nếu muốn, bạn có thể đổi tên của sản phẩm trong phần Campaign editor.

Nhà cung cấp
Tên của bên fulfillment cung cấp sản phẩm mà bạn import.
Thông tin này sẽ được dùng để gửi orders đến với bên Fulfillment mà bạn điền. Vì thế, bạn cần phải điền đúng tên của Provider của sản phẩm.

Không được thay đổi thông tin này đối với sản phẩm mà bạn import.

ID của sản phẩm
Số ID dùng để xác định sản phẩm trong danh mục từ bên Provider.
Thông tin này sẽ được dùng để gửi chính xác sản phẩm đó cho bên Fulfillment. Do đó, bạn cần tìm đúng số ID từ catalog của bên Provider và điền vào.

Không được thay đổi thông tin này đối với sản phẩm mà bạn import.

Phần mô tả sản phẩm
Thông tin mô tả sản phẩm của bạn.
Thông tin này sẽ được hiện ở phần mô tả sản phẩm cho tất cả các Campaign sử dụng sản phẩm đó.Thông tin này sẽ được thay thế cho phần mô tả sản phẩm của Shopify. Vì thế, nếu bạn không điền vào phần này trong phần Product Base, thì app sẽ sử dụng phần mô tả của Shopify.

Ảnh Mockup
Hãy đọc chi tiết về Mockup tại đây: Mockup của Product Base

Vùng in - Printarea
Hãy đọc chi tiết về Printarea tại đây: Vùng in của Product Base

Danh sách các campaign đang sử dụng sản phẩm
Một danh sách các Campaigns sử dụng sản phẩm cụ thể nào đó, sẽ được show trong phần này. Bạn có thể update campaign luôn tại đây nếu bạn thay đổi gì đó trong Product Base.Thông tin về sản phẩm (kích thước, màu sắc...) - Variants
Hãy đọc cụ thể về Variants ở đây: Variants của Product Base
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!