Bài viết về: Mở Đầu

Kích hoạt Teeinblue trong Theme của bạn

Sau khi cài App Teeinblue Product Personalizer hoặc khi bạn đổi hay Update Theme, bạn cần kích hoạt App từ trong Theme Shopify. Để đảm bảo Teeinblue hoạt động với Theme của bạn, vui lòng thực hiện các bước dưới đây:

Kích hoạt App trong Shopify Theme


Mở trong Online Store > Themes > Customize

Navigating to your Theme > Customize

Bấm vào phần App embeds
Tìm tên và Logo App Teeinblue Product Personalizer

Bật công tắc để kích hoạt App

Mặc định tính năng này sẽ luôn OFF. Bạn cần phải bật công tắc để kích hoạt cho App.

Sau khi bật tính năng, bạn có thể reload lại trang sản phẩm và Teeinblue form sẽ xuất hiện trên trang sản phẩm của bạn.

Hãy chắc chắn ấn Save sau khi bạn bật công tắc nhé


Bạn cũng có thể bật tính năng này ngay từ trong App Teeinblue Product Personalizer

Từ trong App

Ngay khi bạn click Activate app, bạn sẽ được điều hướng thẳng đến trang Theme trong Shopify để bật tính năng này.


NotesTùy thuộc vào Theme bạn đang sử dụng, đôi khi, ngay cả khi bạn đã kích hoạt tính năng này, App vẫn có thể không chạy. Trong những trường hợp này, vui lòng liên hệ với Support team của Teeinblue để chúng tôi có thể giúp bạn!

Khi cập nhật hoặc đổi sang Theme khác, bạn cần thực hiện đầy đủ các bước trên để kích hoạt lại App.

Cập nhật vào: 09/08/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!