Bài viết về: Mở Đầu
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Refund Policy

Hoàn giá trị gói tháng (Subscription Refund)Teeinblue đảm bảo hoàn tiền 100% cho những người dùng lần đầu trong khoảng thời gian 30 ngày đầu sau khi kết thúc thời gian trial. Nếu app không đúng yêu cầu của bạn và chưa tạo ra order thật nào trong store, bạn sẽ được hoàn tiền 100% số tiền của gói mà bạn đăng ký. Tuy nhiên, yêu cầu hoàn tiền của bạn sẽ không hợp lệ nếu bạn vẫn còn giữ app chạy trên store hoặc app đã tạo ra ít nhất một order thật cho bạn.

Sau 30 ngày đầu tiên này, Teeinblue có quyền từ chối hoàn tiền với tất cả các trường hợp, bao gồm:

Bạn thay đổi ý định sử dụng app
Bạn không nhớ hoặc không chủ đích đăng ký gói.
Bạn quên không hủy đăng ký gói trước thời hạn.
Bạn không bán được đơn hàng nào với app.
Bạn yêu cầu hoàn tiền của các tháng trước đó.
Store của bạn đã vượt quá số free order và đã phải trả một khoản phí giao dịch bổ sung.

Lưu ý 1: Ngày mà bạn gỡ app (uninstall) khác với ngày tính phí (billing date). Bạn có thể vẫn bị tính phí gói 1 tháng sau khi bạn xóa app vì đã có một chu kỳ tính phí 30 ngày mới được tạo ra. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ hoàn phí tương đương với số ngày chưa dùng còn lại của chu kỳ mới.


Lưu ý 2: Teeinblue KHÔNG thể cam kết rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, đúng thời gian, an toàn hoặc không có lỗi. Vì vậy, chúng tôi sẽ không hoàn tiền hay bồi thường cho những lần gián đoạn.


Hoàn giá trị đơn hàng (Order Refund)Khi có một lỗi kĩ thuật xảy ra do Teeinblue tạo ra sai design của một đơn hàng đã được sản xuất (fulfilled), chúng tôi sẽ hoàn tiền trong khoảng từ 20% đến 50% (tùy vào mức độ ảnh hưởng) phí sản xuất (fulfillment cost) của đơn hàng đó.

Teeinblue sẽ KHÔNG hoàn tiền trong các trường hợp:

Bạn thiết kế sản phẩm sai.
Khách hàng đặt sai đơn hoặc điền sai các chi tiết.
Nhà in sản xuất sai sản phẩm hoặc thiết kế.
Design tạo ra bị lỗi do vấn đề của các bên thứ 3 (Mapbox, Remove background, Cutout.pro...).
Order bị mất customization (lỗi này đã được thông báo ở đây và Teeinblue cũng không tính phí những order này).
Bạn tạo ra một đơn hàng thật để test (chỉ các test order được tạo bằng cổng Bogus Gateway của Shopify mới không bị tính phí).
Bạn bán đơn hàng với giá $0. Teeinblue vẫn sẽ tính một khoản phí giao dịch bổ sung (dựa trên giá sản phẩm) cho những order $0. (Tìm hiểu thêm tại
Các câu hỏi thường gặp về Phí sử dụng app).

Teeinblue khuyến khích việc kiểm tra lại design của từng order trước khi gửi đi nhà in.

Cập nhật vào: 17/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!