Bài viết về: Các câu hỏi thường gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hướng dẫn tạo order test

Bước 1: Vào Shopify admin, đi tới Settings > chọn Payment Providers

Bước 2: Nếu bạn đang có thẻ credit card đang được kích hoạt, bạn cần tạm thời tắt kích hoạt credit card để test order hoạt động. Đi tới Manage > chọn Deactivate và xác nhận vô hiệu hóa.

Bước 3: Bạn sẽ thấy hiện ra Third-party providers, chọn "Choose third-party provider"

Bước 4: Chọn "Activate (for testing) Bogus Gateway"

Bước 5: Vào website của store để bắt đầu tạo test order. Ở phần Thanh toán (Payment), điền thông tin về credit card như sau:

Name on card: Bogus Gateway
Credit card number: 1
CVV: Enter 3-digit number (e.g. 111)
Expiry date: Enter any date in the future

LƯU Ý: Khi bạn đã test order xong, quay lại trang Shopify admin, vào Payment provider và cài lại provider của bạn như bình thường. teeinblue chỉ có thể đánh dấu order thuộc tested đối với các order sử dụng Bogus Gateway.

Nếu bạn tạo test order bằng credit card thật hoặc bằng COD, order của bạn vẫn sẽ bị tính vào pricing plan.

Cập nhật vào: 14/06/2021

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!