Bài viết về: Các câu hỏi thường gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Theo dõi mức sử dụng và chi phí sử dụng teeinblue

Bạn có thể truy cập trang "Usage" để theo dõi việc sử dụng các gói pricing của mình đối với các đơn hàng miễn phí và các đơn hàng được tính phí.

Theo dõi Gói Sử Dụng

Ở phía bên trái, bạn có thể kiểm tra:
Gói đăng ký hiện tại của bạn.
Chu kỳ hàng tháng của bạn. Số lượng đơn đặt hàng miễn phí sẽ được bắt đầu lại vào đầu chu kỳ.
Nút chuyển gói: nếu bạn muốn nâng cấp/hạ cấp gói pricing.

Ở phía bên phải, bạn có thể kiểm tra số lượng đơn hàng từ các sản phẩm sử dụng teeinblue trong chu kỳ hiện tại và giới hạn đơn hàng miễn phí trong plan của bạn.
Nếu store của bạn vẫn còn đơn đặt hàng miễn phí, hệ thống sẽ hiển thị màu xanh lá:Nếu store của bạn đã vượt quá giới hạn, hệ thống sẽ hiển thị bằng màu đỏ:
Bảng lịch sử sử dụng


Bảng này có thể hiển thị cho bạn đơn hàng nào miễn phí, đơn hàng nào phải trả phí và mức phí là bao nhiêu.
Mỗi dòng sẽ đại diện cho một order item.Fee (USD): Số tiền bạn phải trả thêm cho mỗi mặt hàng trong đơn đặt hàng tính bằng USD.
Khoản phí được tính bằng công thức sau: Tỷ lệ giao dịch (Transaction fee rate) trong gói của bạn x Số tiền của mỗi order item.
Ví dụ: Tỷ lệ = 1,2% = 0,012; Số tiền = 17,95 EUR = 21,29 USD.
=> Phí = 0,012 x 21,79 = ~ 0,25548 USD
Mức phí sẽ không áp dụng cho đơn đặt hàng không phải từ teeinblue.
Mức phí sẽ không bị tính nếu đơn đặt hàng được đánh dấu là "Miễn phí".

Amount: Giá của một mặt hàng trong đơn đặt hàng.

Rate: Tỷ lệ phần trăm đơn đặt hàng sẽ được tính. Thay đổi tùy theo gói của bạn (ví dụ: 1,8% đối với gói Starter).

Is Free:
Dấu tích: order item đang được tính trong giới hạn đơn hàng miễn phí của gói hiện tại.
Không có dấu tích: order item vượt quá giới hạn miễn phí và sẽ được tính là phụ phí.

Paid:
Dấu tích: chi phí của mặt hàng đặt hàng đã được gửi đến Shopify billing thành công và sẽ được tính vào chu kỳ thanh toán Shopify của store bạn.
Không có dấu: phí của order item chưa được gửi đến Shopify billing.

Created at: Ngày tạo phí = ngày tạo đơn đặt hàng.

Tất cả các khoản phí sẽ được quy đổi sang USD, tỷ giá hối đoái dựa trên tỷ giá hối đoái của Shopify.

Kiểm tra thanh toán của bạn có đúng với mức phí sử dụng không


Để kiểm tra thanh toán của bạn xem có khớp với khoản phí hay không, hãy đi đến Shopify settings > Billing.
Bạn sẽ thấy phần thanh toán được cập nhật theo mức phí bạn sử dụng trong trang Usage của teeinblue.

Cập nhật vào: 02/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!