Bài viết về: Các câu hỏi thường gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Kết nối tài khoản Mapbox và Google Maps

Để sử dụng tính năng Bản đồ cá nhân hóa trong teeinblue, bạn sẽ cần tạo tài khoản và trả phí cho một dịch vụ cung cấp bản đồ.

Hiện tại teeinblue sử dụng dịch vụ:
Mapbox để hiển thị bản đồ và tạo map styles.
Mapbox hoặc Google Maps API để tìm kiếm địa điểm (search location).

Vì vậy, bạn sẽ cần tạo tài khoản Mapbox (và Google Places API nếu cần dùng Google để tìm kiếm địa điểm), và kết nối với teeinblue.

Kết nối tài khoản Mapbox


Truy cập mapbox.com và đăng kí tài khoản.
Sau khi đăng ký thành công, hãy tìm và copy dòng Default public token trên trang Dashboard của bạn.

mapbox-public-token

Quay lại teeinblue > Extras > General settings > Connect Mapbox account > Paste token bạn vừa copy vào ô Mapbox Access token

connect-mapbox-account

Ấn Save.
Giờ bạn đã có thể sử dụng Mapbox's map styles & search location trong teeinblue.

Tạo Google Places API (không bắt buộc)Bước này sẽ cần thiết nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ search location của Google thay vì Mapbox.

Trước khi chuyển sang dùng Google Places API, hãy lưu ý ưu và nhược của Google Places API như sau:
Ưu: Google có khối lượng thông tin địa điểm nhiều và chính xác hơn.
Nhược: Phí cho việc tìm kiếm đắt hơn.

Nếu bạn vẫn muốn sử dụng Google, hãy làm theo các bước sau:
Tạo một tài khoản Google Cloud Platform.
Tạo một project.
Setup tài khoản thanh toán (billing account) và kết nối nó với project bạn tạo.
Vào trang Google Maps Platform > Credentials page > enable Places API & Maps Javascript API.
Trong trang Credentials > chọn "Places API" > ấn vào nút + Create Credentials > API key > Copy API key vừa được tạo ra.

Tạo API key trong Places API

Quay lại teeinblue > Extras > General settings > Connect Mapbox account
Trong mục Map service for searching location, chọn Google và dán API key vào ô Google places api key.Ấn Save.
Sau đó teeinblue sẽ sử dụng dịch vụ search location của Google thay vì Mapbox.

Search location

Lưu ý: phần hiển thị bản đồ và map styles vẫn sẽ từ Mapbox.

Sau khi hoàn thành, bạn có thể bắt đầu tạo các bản đồ cá nhân hóa được rồi đó.

Nếu tính năng search location của Google không hoạt động trên store bạn, hãy kiểm tra lại một số yếu tố sau:
Setup billing account trên Google Cloud Platform
Kết nối billing account với project
Maps Javascript API chưa enabled
API key cần lấy từ Places API
No restriction trong API key

Cập nhật vào: 02/03/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!