1. Giải nghĩa "Free first xx orders" trong bảng giá phí

"Free first xx orders" có nghĩa là số lượng xx đơn hàng trong vòng 30 ngày bạn có thể tạo ra miễn phí, không cần phải trả thêm bất kì chi phí phát sinh nào.
Số lượng xx đơn hàng miễn phí tùy thuộc vào gói phí mà bạn đang đăng ký.

Ví dụ: Bạn đang sử dụng gói Free của teeinblue. Trong gói Free có nhắc đến "Free first 25 orders", tức là bạn có 25 đơn hàng có thể tạo miễn phí trong 1 chu kỳ 30 ngày. Từ đơn hàng thứ 26, bạn sẽ phải chịu 1 mức phí giao dịch phát sinh, tương ứng với 1.2% trên tổng giá trị đơn hàng. Hết 1 chu kỳ 30 ngày, một chu kỳ mới sẽ bắt đầu. Lúc này, số lượng đơn hàng miễn phí sẽ được tái thiết lập, và bạn sẽ lại có 25 đơn hàng miễn phí.

2. Giải nghĩa Phí giao dịch phát sinh (Transaction fee)

Khi số lượng đơn hàng miễn phí trong chu kỳ của bạn đã hết, bạn sẽ bắt đầu bị tính phí phát sinh cho các đơn hàng được tạo ra sau đó. teeinblue tính phí phát sinh này theo phần trăm (%) trên tổng giá trị đơn hàng, và gọi phí này là "Phí giao dịch phát sinh".
Tỷ lệ phí phát sinh (theo %) tùy thuộc vào gói phí mà bạn đang đăng ký.

Ví dụ: Bạn sử dụng gói Free, có 25 đơn hàng được miễn phí và tỷ lên phí phát sinh là 1.2% từ đơn hàng 26. Giả sử, đơn hàng thứ 26 của bạn có tổng giá trị các sản phẩm sử dụng teeinblue là $50, phí giao dịch phát sinh của bạn sẽ được tính như sau: 1.2% x $50 = $0.6. Và con số này sẽ được làm tròn lên là $1 phí giao dịch phát sinh.

3. Tại sao phí giao dịch phát sinh lại cần làm tròn?

Từ tháng 3/2021, tổng phí giao dịch phát sinh trong ngày sẽ được làm tròn để loại bỏ phần số thập phân. Sự thay đổi này là để tránh việc xảy ra lỗi thu phí từ phía Shopify. Khi sử dụng dấu thập phân (.), hệ thống thu phí của Shopify cho rằng dấu thập phân này tượng trưng cho việc tách đơn vị hàng nghìn. Đây là lí do cho trường hợp đã từng xảy ra, mức thu phí lên đến hàng nghìn USD.

Lấy ví dụ: teeinblue gửi hóa đơn phí giao dịch phát sinh có tổng thanh toàn là $1.7 (1 Đô-la Mỹ và 7 xu) tới Shopify để yêu cầu được thanh toán qua hệ thống của Shopify. Nhưng Shopify nhẫm lần $1.7 này với với $1,700 (1 nghìn 7 trăm Đô-la Mỹ).

Thực tế, việc làm tròn này cũng được gợi ý bởi Shopify team:Tạm dịch phần gạch chân: "Hãy chắc chắn rằng team bạn gửi lên phần phí cần thu với độ chính xác thích hợp (không sử dụng phân số dành cho số xu lẻ)"

Ngoài ra, teeinblue không làm tròn chi phí phát sinh ở từng đơn hàng, mà chỉ làm tròn chi phí phát sinh tổng kết vào cuối ngày.
Ví dụ: Vào ngày 1/1/21, bạn có 3 đơn hàng phát sinh trong chu kỳ, và chi phí phát sinh lần lượt là: $0.2, $0.5, $0.8

Trong ví dụ nêu trên, teeinblue sẽ KHÔNG làm tròn lên $1 chi phí phát sinh cho từng đơn, mà chi phí phát sinh trong ngày (tức cả 3 đơn hàng) sẽ được cộng thành tổng trước: $0.2 + $0.5 + $0.8 = $1.5 → Sau đó mới được làm tròn lên thành $2.

4. Phí giao dịch phát sinh có áp dụng đối với các đơn hàng không chứa sản phẩm được tạo ra từ teeinblue?

Câu trả lời là Không. Phí giao dịch phát sinh sẽ chỉ được áp dụng đối với các đơn hàng CÓ CHỨA sản phẩm được tạo ra từ teeinblue. Ngoài ra, trong 1 đơn hàng có lẫn sản phẩm được tạo ra bởi teeinblue và các sản phẩm bình thường khác, phí giao dịch phát sinh cũng sẽ chỉ áp dụng đối với sản phẩm được tạo ra bởi teeinblue ở trong đơn hàng đó.

Ví dụ: Bạn có 1 đơn hàng phát sinh với 2 sản phẩm: 1 áo t-shirt bình thường tạo từ trong Shopify, và 1 cốc cá nhân hóa được tạo từ teeinblue. Vậy trong trường hợp này, phí giao dịch phát sinh sẽ chỉ tính đối với sản phẩm cốc, KHÔNG tính trên tổng giá trị đơn hàng.

5. Định nghĩa đơn hàng hợp lệ đối với teeinblue

Một đơn hàng được tính là hợp lệ khi được khách hàng (người mua) tạo ra thành công, và có chứa sản phẩm được tạo ra bởi teeinblue. Với mỗi một lượt tạo đơn hàng thành công như trên, đơn hàng sẽ được tính và lưu trữ trong lịch sử tạo đơn hàng của bạn. Bạn có thể kiểm tra lịch sử đơn hàng này ở phần Usages trong trình duyệt của ứng dụng.

6. Đơn hàng mẫu (test) có tính là đơn hàng hợp lệ hay không?

Ứng dụng teeinblue sẽ không tính các đơn hàng bị đánh dấu là "tested". Tuy nhiên, một đơn hàng mẫu (test) chỉ được đánh dấu là "tested" khi đơn hàng đó sử dụng cổng thanh toán mô phỏng - Bogus Gateway -khi tạo mẫu. Để tạo ra một đơn hàng mẫu hợp lệ và sử dụng cổng thanh toán mô phỏng, vui lòng tìm hiểu chi tiết tại bài hướng dẫn của Shopify tại đây.

7. Làm thế nào để theo dõi phí sử dụng của tôi?

Vui lòng đọc bài hướng dẫn để theo dõi phí sử dụng tại đây.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!