Bài viết về: Các câu hỏi thường gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Các câu hỏi thường gặp về Phí sử dụng app

1. Giải nghĩa "Free first xx orders" trong bảng giá phí"Free first xx orders" có nghĩa là số lượng xx đơn hàng trong vòng 30 ngày bạn có thể tạo ra miễn phí, không cần phải trả thêm chi phí phát sinh nào.
Số lượng xx đơn hàng miễn phí tùy thuộc vào gói phí mà bạn đang đăng ký.

Ví dụ: Bạn đang sử dụng gói Starter của teeinblue. Trong gói Starter có bao gồm "Free first 50 orders", tức là bạn có 50 đơn hàng có thể tạo miễn phí trong 1 chu kỳ 30 ngày. Từ đơn hàng thứ 51, bạn sẽ phải chịu 1 mức phí giao dịch phát sinh (transaction fee), tương ứng với 1.8% trên tổng giá trị đơn hàng. Hết 1 chu kỳ 30 ngày, một chu kỳ mới sẽ bắt đầu. Lúc này, số lượng đơn hàng bạn đã có sẽ được quay về 0, và bạn sẽ lại có 50 đơn hàng miễn phí.

2. Giải nghĩa về chu kỳ (cycle)Teeinblue sử dụng một chu kỳ 30 ngày để đếm số lượng orders được tạo ra trong vòng 30 ngày.
Một chu kỳ bắt đầu vào ngày đầu tiên bạn cài đặt Teeinblue, mỗi chu kỳ kéo dài 30 ngày. Một user sẽ có một số lượng free order theo từng gói mỗi 30 ngày, và số lượng order đã tạo ra sẽ được tái thiết lập về 0 khi một chu kỳ mới bắt đầu.

Ví dụ: Bạn cài Teeinblue vào ngày 1 tháng 5, vậy chu kỳ đầu tiên của bạn sẽ bắt đầu từ 1/5 - 30/5, chu kỳ thứ hai sẽ từ 31/5 - 29/6...

Bạn có thể tìm thấy ngày kết thúc của chu kỳ hiện tại ở trang Usages.

Chu kỳ này khác với chu kỳ của gói subscription - chu kỳ subscription được Shopify sử dụng để tính phí gói mỗi 30 ngày. Chu kỳ subscription bắt đầu vào ngày bạn activate 1 gói pricing plan (tính phí subscription sau khi thời gian dùng thử app kết thúc).

3. Phí giao dịch phát sinh (Transaction fee)Khi số lượng đơn hàng miễn phí trong chu kỳ của bạn đã hết, bạn sẽ bắt đầu bị tính phí phát sinh cho các đơn hàng được tạo ra sau đó. Teeinblue tính phí phát sinh này theo phần trăm (%) trên giá sản phẩm trong đơn hàng, và gọi phí này là "Phí giao dịch phát sinh".
Tỷ lệ phí phát sinh (theo %) tùy thuộc vào gói phí mà bạn đang đăng ký.

Ví dụ: Bạn sử dụng gói Starter, có 50 đơn hàng được miễn phí và phí phát sinh là 1.8% từ đơn hàng 51. Giả sử, đơn hàng thứ 51 của bạn có tổng giá trị các sản phẩm sử dụng teeinblue là $50, phí giao dịch phát sinh của bạn sẽ được tính như sau: 1.8% x $50 = $0.9. Vậy bạn sẽ bị tính phí $0.9 cho đơn hàng thứ 51.

Phí giao dịch được tính dựa trên giá của sản phẩm. Vì vậy:
Phí giao dịch sẽ không gồm phí vận chuyển (shipping cost).
Phí vẫn sẽ được tính kể cả khi giá trị đơn hàng bằng $0.
Nếu bạn đặt giá sản phẩm là $0, một mức phí giao dịch tối thiểu sẽ được tính dựa trên gói subscription bạn sử dụng: Starter = $0.63, Growth = $0.49, Premium = $0.35, Enterprise = $0.28 (về phí của Custom plans xin liên hệ support).

4. Phí giao dịch phát sinh có áp dụng đối với các đơn hàng không chứa sản phẩm được tạo ra từ teeinblue?Câu trả lời là Không. Phí giao dịch phát sinh sẽ chỉ được áp dụng đối với các đơn hàng CÓ CHỨA sản phẩm được tạo ra từ teeinblue. Ngoài ra, trong 1 đơn hàng có lẫn sản phẩm được tạo ra bởi teeinblue và các sản phẩm bình thường khác, phí giao dịch phát sinh cũng sẽ chỉ áp dụng đối với sản phẩm được tạo ra bởi teeinblue ở trong đơn hàng đó.

Ví dụ: Bạn có 1 đơn hàng phát sinh với 2 sản phẩm: 1 áo t-shirt bình thường tạo từ trong Shopify, và 1 cốc cá nhân hóa được tạo từ teeinblue. Vậy trong trường hợp này, phí giao dịch phát sinh sẽ chỉ tính đối với sản phẩm cốc, KHÔNG tính trên tổng giá trị đơn hàng.

5. Trải nghiệm miễn phí (free trial) hoạt động thế nào?Khi bạn bắt đầu một gói lần đầu tiên, bạn sẽ có 14 ngày thử nghiệm miễn phí Teeinblue.

Nếu bạn hủy gói (bằng cách uninstall app) trong thời gian trial, bạn sẽ KHÔNG bị tính bất kỳ chi phí nào.
Nếu bạn tiếp tục sử dụng app sau khi thời gian trial kết thúc, Teeinblue sẽ tính phí của gói (và phí giao dịch phát sinh nếu có). Và sẽ không hoàn phí sau khi trial kết thúc.

Mỗi store chỉ được trial một lần.

Trong thời gian trial, bạn có thể thay đổi plan hoặc cài lại app. Số lượng ngày trial còn lại vẫn sẽ được giữ nguyên.

6. Định nghĩa đơn hàng hợp lệ đối với teeinblueMột đơn hàng được tính là hợp lệ khi được khách hàng (người mua) tạo ra thành công*, và có chứa sản phẩm được tạo ra bởi teeinblue. Với mỗi một lượt tạo đơn hàng thành công như trên, đơn hàng sẽ được tính và lưu trữ trong lịch sử tạo đơn hàng của bạn. Bạn có thể kiểm tra lịch sử đơn hàng này ở trang Usages.

(*) Teeinblue sẽ chỉ tính phí đơn hàng nói trên nếu Customers hoàn thành quá trình Checkout.

7. Làm thế nào để tạo test order?Teeinblue sẽ không tính các đơn hàng được đánh dấu là "tested". Tuy nhiên, một đơn hàng mẫu (test order) chỉ được đánh dấu là "tested" khi đơn hàng đó sử dụng cổng thanh toán mô phỏng - Bogus Gateway - khi tạo order. Để tạo ra một đơn hàng mẫu hợp lệ và sử dụng cổng thanh toán mô phỏng, vui lòng tìm hiểu chi tiết tại bài hướng dẫn của Shopify tại đây.

8. Làm thế nào để theo dõi phí sử dụng của tôi?Vui lòng đọc bài hướng dẫn để theo dõi phí sử dụng tại đây.

9. Nếu store của tôi dùng một đơn vị tiền tệ (currency) khác US dollars (USD) thì Teeinblue tính phí thế nào?Đối với các store sử dụng các tiền tệ khác USD, khi bạn vượt quá giới hạn free order và bắt đầu bị tính phí giao dịch phát sinh, thì Teeinblue sẽ tính toán phí giao dịch phát sinh dựa trên đơn vị tiền tệ của store bạn rồi quy đổi sang USD.

10. Store sẽ được tính phí thế nào khi NÂNG CẤP lên một gói cao hơn?Giá gói:
Lúc đầu bạn sẽ cần trả toàn bộ tiền theo giá của gói cao hơn, tuy nhiên sau đó Shopify sẽ tính số tiền của gói cũ mà bạn chưa sử dụng để hoàn lại cho bạn sau vài ngày.
Teeinblue sử dụng Shopify Billings để tự động tính phí chênh lệch. Về chi tiết cách tính của Shopify, hãy đọc thêm bài viết này từ Shopify.

Chu kỳ Order:
Số lượng free order trong chu kỳ hiện tại của bạn sẽ được mở rộng theo số free order của gói cao hơn. Số lượng order bạn đã sử dụng sẽ được giữ nguyên.
Ví dụ: Bạn đang ở Starter plan và đã sử dụng 49 trên tổng số 50 free orders. Bạn nâng cấp lên gói Growth. Giờ bạn có 350 free orders, nhưng bạn vẫn đã sử dụng 49/350 free order ở chu kỳ hiện tại.

Để tránh bị tính phí giao dịch phát sinh, bạn nên nâng cấp lên gói cao hơn khi chuẩn bị hết hạn mức free order. Nếu bạn đã bị tính transaction fee cho một số order, thì nâng cấp lên sẽ chỉ giúp không bị tính phí thêm cho các order về sau, còn các extra order đã bị tính phí thì không thể hoàn lại.

Nâng cấp gói sẽ KHÔNG reset số lượng orders đã sử dụng trong chu kỳ đang diễn ra.

11. Store sẽ được tính phí thế nào khi HẠ GÓI xuống một gói thấp hơn?Giá gói:
Lúc đầu bạn sẽ cần trả toàn bộ tiền theo giá của gói cao hơn, tuy nhiên sau đó Shopify sẽ tính số tiền của gói cũ mà bạn chưa sử dụng để hoàn lại cho bạn sau vài ngày.

Teeinblue sử dụng Shopify Billings để tự động tính phí chênh lệch. Về chi tiết cách tính của Shopify, hãy đọc thêm bài viết này by Shopify.

Chu kỳ Order:
Số lượng free order trong chu kỳ hiện tại của bạn sẽ bị hạ xuống theo số free order của gói thấp hơn. Số lượng order bạn đã sử dụng sẽ được giữ nguyên.
Ví dụ: Bạn đang ở gói Growth và đã sử dụng 300 orders trên tổng số 350 free orders. Bạn hạ xuống gói Starter. Giờ bạn chỉ còn 50 free orders, nhưng vẫn đã sử dụng 300/50 free orders ở chu kỳ hiện tại, vì vậy bạn sẽ bị tính phí giao dịch phát sinh cho order tiếp theo (từ order thứ 301).

Để tránh bị tính phí giao dịch phát sinh, bạn KHÔNG nên hạ xuống gói thấp hơn khi số lượng order bạn đã sử dụng cao hơn giới hạn free order của gói thấp hơn. Các extra order bị tính phí sẽ không thể hoàn lại.

Hạ gói sẽ KHÔNG reset số lượng orders đã sử dụng trong chu kỳ dang diễn ra.

12. Sẽ thế nào nếu tôi xóa và cài lại app khi chu kỳ đang diễn ra?


Subscription:
Gói sử dụng app của bạn sẽ bị hủy ngay khi bạn xóa app (uninstall). Bạn sẽ cần chọn lại một gói mới khi cài lại app (reinstall).

Đơn hàng và các dữ liệu khác:
Mọi dữ liệu sẽ được giữ nguyên.

13. Teeinblue có miễn phí cho các Development store không?


Có. Nếu một store là Development store thì có thể sử dụng Teeinblue miễn phí, không cần phải nâng cấp một gói nào. Nhưng khi store đó chuyển sang một gói thông dụng của Shopify (ví dụ Basic Shopify, Shopify, Advanced Shopify...) thì sẽ cần phải chọn một gói để tiếp tục sử dụng app.

Cập nhật vào: 17/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!