*Updated Mar 29, 2022.

Một số nhà in, ví dụ Printful, yêu cầu điền key chính xác cho printarea. Vì vậy bạn sẽ cần viết đúng key ở phần printarea name để gửi order đi.
Bài viết này liệt kê các nhà in yêu cầu chính xác printarea key và cách tìm key cho từng sản phẩm.

Ở bài viết này, team Teeinblue lấy danh sách key từ API của nhà in và liệt kê ở đây để seller dễ tìm hơn. Tuy nhiên, nhà in có thể thay đổi key bất cứ lúc nào mà không báo trước, vì vậy Teeinblue không chịu trách nhiệm cho độ chính xác của thông tin bên dưới. Nếu có một key nào không đúng, xin hãy liên hệ với nhà in để có thông tin mới nhất.

Đối với sản phẩm của Printful

Nếu sản phẩm có một vùng in duy nhất
Vd: Mug, Canvas, Poster...
Printarea key: front hoặc default (1 trong 2 đều đượ)

Nếu sản phẩm có nhiều vùng in
Vd: Tshirt, All over print,...

Tìm trong danh sách printarea ở đây: link.

Cách tìm key trong danh sách trên: Ctrl+F để search theo tên sản phẩm → tất cả vùng in của sản phẩm đó sẽ được liệt kê bên dưới tên sản phẩm → copy giá trị của dòng "type" - nó chíh là printarea key.Đối với sản phẩm của Shirtee
Họ chỉ có 4 keys:
front, back, left_sleeve, right_sleeve
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!