Bài viết về: Mở Đầu

Support Policy

Thời gian Support


Thứ 2 đến Thứ 6 | 9am - 6pm GMT+7
Các câu hỏi sẽ được trả lời trong vòng 20 tiếng (vào ngày làm việc).

Kênh Support


Live chat trong app

Live chat trong app

Nếu bạn không tìm thấy phần live chat, xin hãy liên hệ qua email contact@supportmail.teeinblue.com

Chúng tôi không cung cấp support qua email cá nhân hoặc gọi điện.


Phạm vi Support (Support Scope)


✔️ Trong phạm vi Support (In Scope):


Cung cấp hướng dẫn về các tính năng, cách sử dụng app
Tìm lỗi, vấn đề
Fix bug
Cung cấp các bản update
Customize styles của app (thời gian làm <= 45')
Sửa conflict với các app khác (thời gian làm <= 45')

❌ Ngoài phạm vi Support (Out of Scope):


Set up hộ campaign mẫu
Customize styles của app (thời gian làm > 45')
Thêm hoặc chỉnh sửa một tính năng (chúng tôi chỉ cập nhật các tính năng cho toàn bộ người dùng)
Sửa conflict với các app kahsc (thời gian làm > 45')
Customize theme
Sửa hoặc customize app khác
Cung cấp thông tin về ngành POD hoặc tài nguyên (cliparts, trend...)

Teeinblue có quyền ngừng hỗ trợ cho bất kỳ người dùng nào không hợp tác, vi phạm hoặc xúc phạm app hoặc team của chúng tôi.

Cập nhật vào: 20/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!