Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bước 1

Chia các giống chó bạn có ra thành 3 nhóm, theo từng loại kích cỡ: chó to, chó trung bình, chó nhỏ
Sau đó, tải layer cánh - "Wing" lên artwork của bạn.

Ở trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ bắt đầu trước với nhóm "chó to" - các giống chó có kích thước lớn.Bước 2

Nhấn chọn chỉnh sửa cho layer "Wing 1" ➡ Bật công tắc của tính năng "Add toggle to show/hide option".Bạn có thể bật tính năng "Pre-enable toggle" sau đó để hiển thị layer mặc định này.

Bước 3

Mở Conditional Setting của layer "Wing" ➡ Đặt điều kiện cho "Wing" chỉ hiển thị khi khách hàng chọn các thư mục của giống chó có kích thước lớn.Bước 4

Lặp lại bước 1, 2, 3 cho 2 nhóm còn lại (không chọn bật tính năng "Show option as default" cho 2 nhóm còn lại này).

Sau đó, điều chỉnh kích thước và vị trí của 2 layers - "Wing 2", "Wing 3" - lần lượt cho các giống chó trung bình và nhỏ.Để có thể điều chỉnh các vị trí của "Wing 2" và "Wing 3" cho cá giống chó trung bình và nhỏ, hãy sử dụng tính năng "Reposition" để có thể thấy được vị trí của các giống chó thuộc 2 nhóm nêu trên.

Ví dụ:

Layer "Wing 2" và giống chó cỡ trung bình như Boxer:Layer "Wing 3" và giống chó cỡ nhỏ như Pug:Bước 5:

Tạo, lên camp và kiểm tra kết quả trên storefront.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!