Tùy chọn bắt buộc là gì?

Đối với một số sản phẩm của nhà in Picanova, những sản phẩm đặc thù này sẽ yêu cầu thêm một vài tùy chọn cần phải có. Những tùy chọn này được gọi là tùy chọn bắt buộc của sản phẩm.
Ví dụ: Sản phẩm Canvas yêu cầu thêm một vài tùy chọn, trong đó có phần viền của canvas (canvas border) và khung cáng (stretcher frame).

Ở trong teeinblue, những tùy chọn bắt buộc này cần phải được thêm vào phần "Default options" ở trong Product base.Một sản pharm có thể có nhiều tùy chọn bắt buộc cần thêm. Nếu không thêm tùy chọn bắt buộc, bạn sẽ không thể gửi đơn hàng có những sản phẩm này đi fulfill.

Thiết lập tùy chọn bắt buộc của các sản phẩm Picanova trong app

Bước 1: Nhận biết sản phẩm có tùy chọn bắt buộc

Để biết được sản phẩm của bạn có yêu cầu thêm các tùy chọn bắt buộc hay không, hãy làm theo các bước sau:

Đầu tiên, đăng nhập vào tài khoản Picanova của bạn ở trên api.picanova.com
Từ trong website của Picanova, tìm ID của sản phẩm bạn cần kiểm tra (1)
Sử dụng ID vừa tìm được để kiểm tra xem sản phẩm đó có tùy chọn bắt buộc hay không (2)

(1) Tìm ID của sản phẩm

Từ trang Dashboard, đi tới trang API Documentation
Cuộn trang xuống tới phần Products ➡ Mở thư mục /products
Nhấn nút "Try it out" ➡ Nhấn nút "Execute"Sau đó, bạn sẽ thấy 1 bảng code màu đen hiện ra ở dưới dòng chữ "Server response", ở đây có chứa 1 danh sách của tất cả các sản phẩm dưới dạng code. Trong bảng này, mỗi sản phẩm sẽ có tên và ID có thể được tìm thấy lần lượt.

Ví dụ: Sản phẩm Canvas có ID là "2", trong khi sản phẩm Magic Mug có ID là "4".(2) Kiểm tra tùy chọn bắt buộc của sản phẩm

Vẫn trong phần Products, mở mục ++/products/{product_id} ➡ Nhấn nút "Try it out"Nhập ID vào ô trống "ID of product to return" ➡ Nhấn nút "Execute"

Ví dụ: ID của Canvas = "2"Sau đó, bạn sẽ thấy 1 bảng code màu đen tương tự như ở bước (1) hiện ra dưới dòng chữ "Server response". Bảng code này chứa nội dung và tất cả thông tin của sản phẩm với ID vừa được tìm kiếm:Từ bảng code, cuộn xuống và tìm 1 dòng code có tên "options"
Kiểm tra dòng "name" của tùy chọn đó
Tiếp đó, kiểm tra xem tùy chọn đó có dòng: "is_required: true hay không. Vì một tùy chọn bắt buộc sẽ luôn có dòng code này.

Ví dụ: Variant "Canvas border" của sản phẩm Canvas có chứa "is_required: true ➡ "Canvas border" là 1 tùy chọn bắt buộc.Tiếp tục lặp lại các bước vừa làm để kiểm tra xem có bao nhiều tùy chọn bắt buộc có trong sản phẩm đó.

Ví dụ: Sản phẩm Canvas yêu cầu thêm 2 tùy chọn, đó là "Canvas border" và "Stretcher frame".Bước 2: Thiết lập tùy chọn bắt buộc ở trong teeinblue

Variant của tùy chọn bắt buộc

Trước khi thiết lập tùy chọn bắt buộc ở trong teeinblue, chúng ta cần tìm variant của tùy chọn đó.

Từ bảng code vừa xong, cuộn xuống và tìm dòng code "values"
Ở dưới dòng code "values" đó, bạn sẽ nhìn thấy ID và tên của các variants.

Ví dụ: Tùy chọn "Canvas border" có 5 variants, cụ thể: "Mirrored", "Folded", "Stretched", "White", và "Black". Trong khi tùy chọn "Stretcher frame" chỉ có 1 variant là "2 cm".Ghi chú lại tên của tùy chọn và tên của variant để sử dụng tiếp sau đây.

Một tùy chọn bắt buộc có thể có nhiều variants, nhưng chỉ có thể CHỌN MỘT variant để thêm vào trong product base.

Thêm tùy chọn bắt buộc vào Product base

Sau khi chọn xong variant của tùy chọn, quay lại teeinblue ➡ Vào trang Product Base
Chọn chỉnh sửa 1 product base.
Lấy ví dụ: [EU] Canvas
Thêm tùy chọn bắt buộc vào phần "Default options", theo công thức sau:
"Option_name": "OptionVariant_name"

Ví dụ: Tùy chọn "Canvas border" + variant "Mirrored" ; và tùy chọn "Stretcher frame" + variant "2 cm". Text cần điền sẽ là:
{
"Canvas border": "Mirrored",
"Stretcher frame": "2 cm"
}
Lưu lại cài đặt.

Tổng hợp các sản phẩm của Picanova có tùy chọn bắt buộc

Để giúp bạn thêm tùy chọn bắt buộc dễ dàng hơn, chúng tôi đã tổng hợp lại 1 danh sách gồm các sản phẩm và tùy chọn bắt buộc của chúng + các variants có sẵn trong danh sách dưới đây.

Bạn có thể sử dụng dòng code ở mục "Template code cho tùy chọn bắt buộc" để copy paste trực tiếp vào teeinblue.

Format thông tin: Tên của tùy chọn bắt buộc + Variant có sẵn: Template code cho tùy chọn bắt buộc

Canvas (International and EU) - ID: 2
Canvas border:

- Mirrored:
"Canvas border": "Mirrored"

- Folded:
"Canvas border": "Folded"

- Stretched:
"Canvas border": "Stretched"

- White:
"Canvas border": "White"

- Black:
"Canvas border": "Black"

Stretcher frame:
- 2 cm:
"Stretcher frame": "2 cm"

Passepartout (EU) - ID: 11
Decor Frame:

- Deco Black Matte:
"Decor Frame": "Deco Black Matte

- Deco White:
"Decor Frame": "Deco White"

- Deco Silver:
"Decor Frame": "Deco Silver"

- Deco Walnut flair:
"Decor Frame": "Deco Walnut flair"

- Deco Oak flair:
"Decor Frame": "Deco Oak flair"

Tote Bag (EU) - ID: 28
Backside:

- Red:
"Backside": "Red"

- Pink:
"Backside": "Pink"

- Rose:
"Backside": "Rose"

- Heaven:
"Backside": "Heaven"

- Blue:
"Backside": "Blue"

- Aqua:
"Backside": "Aqua"

- Forest
"Backside": "Forest"

- Lime:
"Backside": "Lime"

- Yellow:
"Backside": "Yellow"

- Orange:
"Backside": "Orange"

- Grey:
"Backside": "Grey"

- Black:
"Backside": "Black"

- Mirrored:
"Backside": "Mirrored"

Cushion Premium (EU) - ID: 31
Backside:

- Red:
"Backside": "Red"

- Pink:
"Backside": "Pink"

- Rose:
"Backside": "Rose"

- Heaven:
"Backside": "Heaven"

- Blue:
"Backside": "Blue"

- Aqua:
"Backside": "Aqua"

- Forest
"Backside": "Forest"

- Lime:
"Backside": "Lime"

- Yellow:
"Backside": "Yellow"

- Orange:
"Backside": "Orange"

- Grey:
"Backside": "Grey"

- Black:
"Backside": "Black"

- Mirrored:
"Backside": "Mirrored"

(Cập nhật mới nhất - Tháng 3, 2021)
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!