1. Các icon để chỉnh sửa bị ẩn

Lý do gặp lỗi:
Vì bộ icon từ hệ thống thống teeinblue

Giải pháp:
Đổi DNS của thiết bị sang 1.1.1.1

2. Màu sắc của sản phẩm không thay đổi

Lý do gặp lỗi:
Thiếu Color Hex trong bảng Variant
Ảnh sản phẩm không phải ảnh rỗng

Giải pháp:
Điền Color hex vào bảng Variant như trong hướng dẫn của nhà cung cấp. Color Hex cần phải có "#" trước mỗi mã màu
Sử dụng ảnh mcokup rỗng phần trong của sản phẩm

3. Chức năng Perspectives không hoạt động đúng cáchLý do gặp lỗi:
Ảnh mockup quá lớn

Giải pháp:
Thay đổi kích thước mockup nhỏ hơn 800x800px

4. Không thể xóa sản phẩm

Lý do gặp lỗi:
Sản phẩm đang được sử dụng trong một chiến dịch

Giải pháp:
Bước 1: Xóa sản phẩm trong Campaign
Bước 2: Xóa sản phẩm trong Product Base

5. Không thể tải lên / lưu mockup

Lý do gặp lỗi:
Kích thước ảnh mockup vượt quá 1000 x 1000px và 64MB

Giải pháp:
Thay đổi kích thước ảnh bằng công cụ tinyjpg.com hoặc tinypng.com

6. Các variant đã được đánh dấu là "Không có sẵn" nhưng vẫn hiển thị trên store

Lý do gặp lỗi:
Vì có cache ở trong trang trình duyệt của app, teeinblue có thể mất một lúc để có thể phát hiện ra các thay đổi mới

Giải pháp:
Bước 1: Đi đến Campaign
Bước 2: Chỉnh sửa sản phẩm
Bước 3: Ấn lưu các variant
Bước 4: Cập nhật chiến dịch

7. Vị trí của các variants hiển thị sai trên store

Lý do gặp lỗi:
Vì có cache ở trong trang trình duyệt của app, teeinblue có thể mất một lúc để có thể phát hiện ra các thay đổi mới

Giải pháp:
Ấn chọn "Re-order Variants" để chỉnh sửa lại vị trí các variants

Tìm hiểu cách sắp xếp lại các variant tại đây

8. Phần mô tả sản phẩm bị trùng lặp (duplicate) trên store

Lý do gặp lỗi:
Có 2 phần mô tả: Shopify và teeinblue

Giải pháp:
Bước 1: Đi tới trang Extras
Bước 2: Product Page Settings
Bước 3: Chọn "Hide App Product Description"
Bước 4: Cập nhật Chiến dịch
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!