Bài viết về: Về Product Base & Mockup
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng hợp các Lỗi trong Product Base và Giải Pháp

1. Các icon để chỉnh sửa bị ẩn
Lý do gặp lỗi:


Vì bộ icon từ hệ thống thống teeinblue

Giải pháp:


Đổi DNS của thiết bị sang 1.1.1.1. Bạn có thể đổi DNS qua bài viết sau.

2. Màu sắc của sản phẩm không thay đổiLý do gặp lỗi:


Thiếu Color Hex trong bảng Variant


Ảnh sản phẩm không phải ảnh rỗngGiải pháp:


Điền Color hex vào bảng Variant như trong hướng dẫn của nhà cung cấp. Color Hex cần phải có "#" trước mỗi mã màu
Sử dụng ảnh mcokup rỗng phần trong của sản phẩm

3. Chức năng Perspectives không hoạt động đúng cách

Lý do gặp lỗi:


Ảnh mockup quá lớn

Giải pháp:


Thay đổi kích thước mockup nhỏ hơn 800x800px

4. Không thể xóa sản phẩmLý do gặp lỗi:


Sản phẩm đang được sử dụng trong một chiến dịch

Giải pháp:


Bước 1: Xóa sản phẩm trong Campaign
Bước 2: Xóa sản phẩm trong Product Base

Nếu Campaign của bạn đã có order, thì bạn sẽ không thể xóa được Variant nữa.

5. Không thể tải lên / lưu mockupLý do gặp lỗi:


Kích thước ảnh mockup vượt quá 1000 x 1000px và 64MB

Giải pháp:


Thay đổi kích thước ảnh bằng công cụ tinyjpg.com hoặc tinypng.com

6. Các variant đã được đánh dấu là "Không có sẵn" nhưng vẫn hiển thị trên storeLý do gặp lỗi:


Vì có cache ở trong trang trình duyệt của app, teeinblue có thể mất một lúc để có thể phát hiện ra các thay đổi mới

Giải pháp:


Bước 1: Đi đến Campaign
Bước 2: Chỉnh sửa sản phẩm
Bước 3: Ấn lưu các variant
Bước 4: Cập nhật chiến dịch
7. Vị trí của các variants hiển thị sai trên storeLý do gặp lỗi:


Vì có cache ở trong trang trình duyệt của app, teeinblue có thể mất một lúc để có thể phát hiện ra các thay đổi mới

Giải pháp:


Ấn chọn "Re-order Variants" để chỉnh sửa lại vị trí các variants

Tìm hiểu cách sắp xếp lại các variant tại đây

8. Các phần đề mục như Size, Color, Add to Cart Buttons, bị lặp lại 2 lần.


Sau khi cài app, teeinblue sẽ ghi đè CSS lên Theme của bạn. Tuy nhiên, với một vài Theme đặc biệt, các thành phần như Variants Selection, Price, ATC Button, etc. sẽ không được ghi đè.
Nếu gặp hiện tượng này, hãy contact team support teeinblue để được trợ giúp. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua: contact@teeinblue.on.crisp.email.

Cập nhật vào: 17/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!