Bài viết về: Các câu hỏi thường gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Phân biệt SDK v1 và SDK v2

SDK là gì?SDK là thuật ngữ mà chúng tôi gọi đại diện cho phần hiển thị của app trên store, cụ thể là trang product.
SDK có thể bao gòm: Gallery, Personalization form, Product title, Price, Add to cart button...SDK v1 & SDK v2Điểm khác biệt lớn nhất giữa SDK v1 và SDK v2 là số lượng thành phần hiển thị.

SDK v1


SDK v1 chứa tất cả các thành phần của trang product, bao gồm:
Gallery
Product Title
Price
Variants
Personalization form
Preview button
Add-to-cart button
Description

SDK v1

Vì vậy, nếu bạn dùng SDK v1, Teeinblue sẽ thay thế toàn bộ các thành phần của theme trên trang product.

SDK v2


SDK v2 chứa ít thành phần hơn, chỉ bao gồm:
Gallery
Personalization form
Preview button

Các thành phần khác vẫn giữ nguyên từ theme của bạn, ví dụ như: Product title, Price, Variants, Add-to-cart button, Description...

Bạn nên chọn version nào?


Khi cài app, mặc định bạn sẽ sử dụng SDK v1.

Chọn SDK v1 khi: bạn muốn sử dụng tất cả tính năng của Teeinblue (vì tất cả thành phần trên trang product là của Teeinblue). Ví dụ:
- Hiển thị ảnh thumbnail cho Available products (SDK v2 sử dụng phần chọn variant của theme nên không hiển thị được product thumbnail)
- Chỉ hiện variant của product được lựa chọn (nếu dùng SDK v2, một số theme sẽ hiển thị tất cả variant của tất cả product trong campaign)

Chọn SDK v2 khi: bạn muốn giữ lại một số tính năng của theme hoặc của app khác (vì ngoại trừ gallery, personalization form và preview button, thì các thành phần khác vẫn giữ nguyên từ theme hoặc app khác). Ví dụ:
- Hiện Size guide cạnh phần chọn variant
- Ấn vào nút ATC của theme sẽ mở ra popup cho upsell/cross-sell

Một số app thứ 3 mà có nút ATC riêng sẽ không hoạt động được với Teeinblue. Bấm vào nút ATC của các app khác sẽ không tạo ra customization nào.

Nếu bạn muốn đổi SDK version, hãy liên hệ đội support của Teeinblue nhé.

Cập nhật vào: 20/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!