Bài viết về: Về Artworks
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Category của Artwork

Artwork là gì?Artwork là một mẫu design được sử dụng để in lên sản phẩm print-on-demand (POD) và bán. Trên một artwork thường có các layer hình ảnh, text (bao gồm cả các layer có thể cá nhân hóa).

Đọc thêm về cách tải lên và chỉnh sửa Artwork tại đây: Tạo và Chỉnh sửa Layers trong Artwork editor

Cách thêm artwork vào category1. Chọn +New artwork trong trang Artworks
Khi đó, Artwork Editor sẽ xuất hiện.Điền tên Artwork.

Sau đó vào mục Category bên dưới và chọn category mà bạn muốn đặt Artwork đó vào.

Chọn category

Hoặc bạn có thể tạo Artwork category mới ngay trong Artwork editor bằng cách chọn +New category2. Chọn "Edit" icon để chỉnh sửa một Artwork có sẵn
Trong Artwork Editor, click vào Edit icon bên cạnh tên artwork. Sau đó bạn sẽ thấy phần option để chọn hoặc tạo category cho artwork này (tương tự như phần trước).Phân nhánh Artwork CategoryBạn có thể tạo một Artwork Category mới tại trang Artworks:Bảng bên trái cho phép bạn phân nhánh các Artwork category. Bạn có thể sắp xếp các Artworks đã tạo vào nhiều category khác nhau để dễ quản lý hơn.Di chuột vào một category bất kì, bạn sẽ thấy các lựa chọn cài đặt hiển thị. Bấm vào nút "+" để tạo thêm một sub-category trực thuộc Artwork category chính. Bạn có thể tạo phân nhánh đến 5 cấp cho mỗi category chính

Để chuyển một category thành danh mục con của một Artwork category chính khác, bạn chỉ cần bấm nút icon "bút chì" để chỉnh sửa và thay đổi Parent Category.Khi bạn xóa một Category, các Artwork trong đó sẽ không bị xóa cùng. Chúng sẽ được giữ lại và xuất hiện ở trong danh mục "All".

Đọc thêm hướng dẫn về các tính năng liên quan đến Artworks tại đây: Artworks

Cập nhật vào: 22/07/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!