Artwork là gì

Artwork là một mẫu design được dùng để in lên sản phẩm print-on-demand (POD) và bán.

(Đọc thêm về cách tải lên và chỉnh sửa Artwork tại đây: Tạo và Chỉnh sửa Layers trong Artwork editor)

Cách thêm artwork vào category
Tạo một Artwork mới trong trang ArtworksHoặc, bạn có thể nhấn "Edit" để chỉnh sửa một Artwork có sẵn

Artwork editor sẽ xuất hiện ➡ Vào mục Category và đặt Artwork đó vào nơi bạn muốnBạn cũng có thể tạo luôn một Artwork Category mới tại đây:Phân nhánh Artwork Category

Bảng bên trái cho phép bạn phân nhánh các Artwork category. Bạn có thể sắp xếp các Artworks đã tạo vào nhiều category khác nhau để dễ quản lý hơn.Di chuột vào một category bất kì, bạn sẽ thấy các lựa chọn cài đặt hiển thị. Bấm vào nút "+" để tạo thêm một sub-category trực thuộc Artwork category chính. Bạn có thể tạo phân nhánh đến 5 cấp cho mỗi category chính

Để chuyển một category thành danh mục con của một Artwork category chính khác, bạn chỉ cần bấm nút icon "bút chì" để chỉnh sửa và thay đổi Parent Category.

Khi bạn xóa một Category, các Artwork trong đó sẽ không bị xóa cùng. Chúng sẽ được giữ lại và xuất hiện ở trong danh mục "All".
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!