Bài viết về: Về Orders và Fulfill
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cách xuất thông tin đơn hàng sang file CSV

Nếu nhà cung cấp của bạn hỗ trợ nhập đơn hàng qua csv, bạn có thể xuất đơn hàng trên teeinblue sang csv, sau đó nhập vào trang của nhà cung cấp.

Cách xuất đơn hàng



Bạn có thể vào phần Chi tiết đơn hàng, bấm vào nút Export để xuất đơn hàng ra file csv.



Cách xuất nhiều đơn hàng



Bạn có thể vào trang Orders, chọn các đơn hàng bạn cần xuất thông tin, sau đó nhấp vào nút Export.



Bạn chỉ có thể chọn và xuất các đơn đặt hàng trong một trang tại một thời điểm.

Mẫu CSV (CSV Template)



Khi ấn vào nút Export, bạn sẽ có thể chọn tên nhà cung cấp của mình để tải xuống file csv theo mẫu phù hợp với yêu cầu của nhà cung cấp.
teeinblue đã chuẩn bị sẵn các mẫu cho rất nhiều nhà in.



Đối với hầu hết các nhà cung cấp, bạn chỉ cần tải xuống và import file trực tiếp lên tài khoản nhà cung cấp, mà không cần chỉnh sửa lại các thông tin trong file csv. Nhưng riêng với Printify, hệ thống của họ có khá nhiều nhà cung cấp, nên bạn sẽ cần nhập ID của nhà cung cấp của mình vào mẫu csv.


Nếu nhà cung cấp của bạn không có trong danh sách, bạn có thể tải xuống mẫu "General" (mẫu chung). Bạn sẽ cần kiểm tra mẫu csv từ phía nhà cung cấp, sau đó chỉnh sửa file csv đã xuất để khớp với mẫu.

Trong file CSV chung, mỗi order item sẽ được liệt kê thành một hàng. Các cột sẽ bao gồm:
Số đơn hàng (order number)
ID store
Thông tin sản phẩm đặt hàng (ID, Số lượng, Mã hàng, Màu sắc, Kích thước, Giá cả)
Thông tin khách hàng (Tên, Công ty, Số điện thoại, Email)
Thông tin giao hàng (Tên, Địa chỉ, Thành phố, ZIP code, Tỉnh, Quốc gia)
Ghi chú cho đơn hàng
Đường dẫn đến file thiết kế (Design URL)

Các cột trong tệp csv có thể khác nhau đối với mỗi nhà cung cấp.

Cập nhật vào: 17/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!