Bài viết về: Về Orders và Fulfill

Làm sao để order được tự động cập nhật tracking number?

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã kết nối qua API đến nhà in nhé.

Về cơ bản, tất cả những order được gửi sang nhà in bằng cách bấm vào nút "Confỉrm and send to fulfill" đều sẽ được tự động cập nhật tracking number trên Shopify khi nhà in hoàn thành đơn hàng. Tuy nhiên, một vài nhà in yêu cầu thêm bước kết nối Webhook để có thể tự động cập nhật tracking number. Cụ thể như sau:

Các nhà in không cần kết nối Webhook:


Printful
Customcat
Shineon
Shirtee
Printify
Printway


Các nhà in cần kết nối Webhook:


Dreamship:

Bạn có thể tìm hiểu các bước hướng dẫn cụ thể ở đây

Picanova:

Bạn có thể tìm hiểu các bước hướng dẫn cụ thể ở đây

Cập nhật vào: 09/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!