Bài viết về: Về Orders và Fulfill
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng hợp các Lỗi trong Orders và Giải pháp

1. Thiếu đơn hàng hoặc thiếu thông tin đơn hàng trong appTrường hợp 1-a: Đơn hàng không hiển thị trong appTin nhắn báo lỗi: Không có

Lý do gây lỗi: Khi khách hàng nhấp vào nút ATC của theme, không phải từ teeinblue ➡ không có customization ID nào được tạo ➡ Không thể khôi phục.

Bạn có thể kiểm tra các đơn đặt hàng trên Shopify để xem đơn đặt hàng có bao gồm Customization ID từ teeinblue hay không:


Nếu bạn không thấy có Customization_ID, hãy đọc thêm bài viết sau.

Giải pháp:Để tránh gặp lỗi:
- Cải thiện tốc độ tải teeinblue bằng cách thêm script
- Ẩn tất cả các nút Add-to-carts của theme hoặc ứng dụng của bên thứ ba trên trang sản phẩm và các trang khác
(Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ thêm)

Để giải quyết lỗi: Liên hệ với khách hàng của bạn và yêu cầu họ thay thế đơn hàng mới do lỗi kỹ thuật.

Trường hợp 1-b: Đơn đặt hàng bị hiển thị trống trong ứng dụngTin nhắn báo lỗi: Không có

Lý do gây lỗi: Hiện lỗi này vẫn đang được điều tra và giải quyết. (Tần suất xuất hiện thấp)

Giải pháp:Để giải quyết lỗi: Vui lòng báo cáo sự cố cho chúng tôi khi bạn gặp lỗi này. Sau đó, liên hệ với khách hàng của bạn và yêu cầu họ thay thế đơn hàng vì lỗi kỹ thuật.
Ngoài ra, hãy đảm bảo là bạn KHÔNG archive order đó từ phía Shopify Admin > Order.2. Thông tin khách hàng bị thiếu / không chính xácTrường hợp 2-a: Thông tin khách hàng bị thiếu / không chính xác


(ZIP code, state, address, phone number,...)

Tin nhắn trả về: "ZIP code is incorrect. Please check again" ; "Address info is missing"

Lý do gây lỗi: Khách hàng điền sai thông tin trong quá trình checkout

Giải pháp:Để giải quyết lỗi:
- Bước 1: Liên hệ với khách hàng của bạn để yêu cầu cập nhật thông tin chính xác
- Bước 2: Truy cập teeinblue ➡ Trang Orders ➡ Bấm vào đơn đặt hàng để hiển thị Chi tiết đơn hàng ➡ Chỉnh sửa đơn hàng ngay từ ứng dụng teeinblueTrường hợp 2-b: Thừa ký tự trong phần thông tin địa chỉ khách hàng (Đối với người dùng Picanova)Tin nhắn trả về: "The address field cannot be exceeded than 40 characters"

Lý do gây lỗi: Picanova quy định phần thông tin địa chỉ khách hàng không được vượt quá 40 ký tự

Giải pháp:Để giải quyết lỗi: Đi tới Chi tiết đơn hàng trong TIB ➡ Chỉnh sửa đơn hàng ➡ Điều chỉnh địa chỉ khách hàng nhỏ hơn 40 ký tự

Trường hợp 2-c: SKU không chính xácTin nhắn trả về: "Product SKU is incorrect" ; "Print area must match item variant"

Lý do gây lỗi: SKU của variant trong Product Base không chính xác

Giải pháp:Để tránh gặp lỗi:
- Không chỉnh sửa SKU từ các sản phẩm nhập sẵn trong app
- Kiểm tra SKU trong trên trang web của nhà cung cấp và so sánh với SKU trong ứng dụng

Để giải quyết lỗi:
- Bước 1: Đi đến Product Base và sửa lại SKU
- Bước 2: Cập nhật sản phẩm cho tất cả các chiến dịch đang sử dụng sản phẩm đó
- Bước 3: Sau khi các chiến dịch được cập nhật, SKU sẽ được tự động sửa theo thứ tự

Trường hợp 2-d: Tên printarea key không chính xácTin nhắn trả về: "Printarea key is incorrected" ; "Missing print file" ; "Invalid key"
Ảnh lỗi trả về có thể như sau:Lý do gây lỗi: Tên vùng in khác với tên mà nhà cung cấp yêu cầu

Giải pháp:Để tránh gặp lỗi:
- Bước 1: Vào trang của nhà cung cấp ➡ Vào chi tiết sản phẩm trong Catalog
- Bước 2: Kiểm tra tên vùng in hoặc tên key, printarea key
- Bước 3: Quay lại TIB ➡ Cơ sở sản phẩm ➡ Chỉnh sửa cơ sở sản phẩm ➡ Chỉnh sửa vùng in "Tên cần điền" của các biến thể

Để giải quyết lỗi:
- Bước 1: Vào trang nhà cung cấp ➡ Vào chi tiết sản phẩm trong Catalog ➡ Kiểm tra tên printarea key
- Bước 2: Vào trang Orders của teeinblue ➡ Order details ➡ Cuộn xuống và chỉnh sửa printarea keyVới các sản phẩm có duy nhất một mặt in, bạn hãy thử default, hoặc front.

3. ID đơn đặt hàng bị trùng lặpTin nhắn trả về: "Order contains duplicate reference ID - #10xx. Existing order - 91xxxx"

Lý do gây lỗi: Khi có một ID đặt hàng giống hệt nhau trên nền tảng của phía nhà cung cấp

Giải pháp:Để giải quyết lỗi:
- Bước 1: Đi đến trang Bulk Fulfill ➡ Ready to fulfill
- Bước 2: Chọn đơn hàng bị trùng
- Bước 3: Bấm vào nút "Set name and fulfill", sau đó thay đổi tên đơn hàng4. Thiếu các tùy chọn bắt buộc (Dành cho người dùng Picanova và Printful)Tin nhắn trả về:
"Cannot fulfill because of missing field"

Lý do gây lỗi:
Một số sản phẩm của Picanova (hoặc Printful) cần có các tùy chọn bắt buộc (như Canvas cần có viền)

Giải pháp:Đối với người dùng Picanova: Vui lòng đọc bài viết sau đây và làm theo hướng dẫn - Thiết lập các tùy chọn bắt buộc của Picanova để gửi đơn hàng đi fulfill
Đối với người dùng Printful: Vui lòng liên hệ với team support ở trong app để được trợ giúp.

5. Các lỗi liên quan đến PrintareaTrường hợp 5-a: Kích thước vùng in không chính xácTin nhắn trả về: Chủ yếu là một thông báo chung: "Không thể hoàn thành đơn hàng."

Lý do gây lỗi:
- Thông tin sản phẩm bị lỗi thời
- Hoặc thông tin sản phẩm được nhập theo cách thủ công không chính xác

Giải pháp:Để tránh gặp lỗi:
- Bước 1: Vào trang của nhà cung cấp ➡ Vào chi tiết sản phẩm trong Catalog
- Bước 2: Kiểm tra kích thước vùng in
- Bước 3: Quay lại TIB ➡ Product Base ➡ Chỉnh sửa sản phẩm (chỉ hiệu lực với các đơn hàng sau)

Để giải quyết lỗi:
- Bước 1: Vào trang của nhà cung cấp ➡ Vào chi tiết sản phẩm trong Catalog ➡ Kiểm tra printarea key size.
- Bước 2: Vào trang Product Base trong teeinblue ➡ Printarea ➡ Kéo xuống và nhập lại đúng kích thước.


- Bước 3: Bạn sẽ cần vào trang Campaign, và update setting Locate Artwork
- Bước 4: Update lại Campaign ngay sau đó.
- Bước 5: Vào trong Shopify Admin > Order > Chọn Order ID > và điền một giá trị bất kì vào ô Note.


Việc này sẽ khiến order được sync và render lại vào trong app.

Trường hợp 5-b: Các đơn đặt hàng bị từ chối do vùng in không chính xác (sau khi thực hiện thành công qua TIB)Tin nhắn trả về: Không có

Nhà cung cấp sẽ gửi email về đơn đặt hàng bị từ chối

Lý do gây lỗi:
Hệ thống của nhà cung cấp không kiểm tra printarea khi đơn đặt hàng đang được gửi đi.

Giải pháp:Để tránh gặp lỗi:
- Kiểm tra printarea thật cẩn thận trước khi khởi chạy Campaign.
- Lặp lại các bước trong trường hợp #9.

Để giải quyết lỗi:
- Bước 1: Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của teeinblue để chuyển lại Trạng thái đơn hàng.
- Bước 2: Sau khi bộ phận hỗ trợ TIB thông báo về quá trình chuyển thành công, hãy lặp lại các bước trong trường hợp #9.

6. Các lỗi liên quan đến thiết kế trong đơn hàngTrường hợp 6-a: Thiết kế cuối cùng không hiển thị theo thứ tựTin nhắn trả về: "Generating order item design please wait a few seconds..." (hiển thị trong thiết kế trong phần chi tiết đơn hàng)Lý do gây lỗi: File thiết kế quá nặng ➡ Thời gian xử lý lâu ➡ Kết xuất hết thời gian

Giải pháp:Để giải quyết lỗi:
Liên hệ với team support để giải giải quyết.

Bạn lưu ý là nếu file Order không được nặng hơn 12000 x 12000 px.

Trường hợp 6-b: Thiết kế cuối cùng được hiển thị nhưng có một số trường tùy chỉnh bị thiếu / không chính xácTin nhắn trả về: Không có

Nếu trường bị thiếu, thiết kế sẽ hiển thị như layer gốc trong Artwork. Khách hàng sẽ liên hệ với bạn để báo lỗi

Lý do gây lỗi:
Khách hàng thanh toán nhưng quên tùy chỉnh các trường nhất định và để trống hoặc không chọn các trường này.

Giải pháp:Để tránh gặp lỗi: Đi tới Artwork Editor ➡ Bật "Mark as required" cho mọi layer để tránh trường hợp layer bị thiếu.
Để giải quyết lỗi:
- Bước 1: Liên hệ với khách hàng của bạn để hỏi về (các) tùy chọn chính xác
- Bước 2: Vào Order Details ➡ Bấm vào nút "Edit customization" ➡ Chọn / Nhập văn bản chính xác ➡ Lưu tùy chỉnh mới
- Bước 3: Cuộn xuống phần artwork trong đơn hàng ➡ Bấm vào nút "Regenerate" để kết xuất thiết kế mới cuối cùng

Bạn lưu ý KHÔNG nên đổi Artwork đối với các Campaign đang chạy

Trường hợp 6-c: Thiết kế cuối cùng được hiển thị như artwork gốcTin nhắn trả về: Không có

Thiết kế hiển thị chính xác như artwork gốc mà không có bất kỳ tùy chỉnh nào

Lý do gây lỗi:


Artwork bị thay thể bởi một artwork clone khác trong Campaign, nhưng bạn quên cập nhật chiến dịch

Giải pháp:Để tránh gặp lỗi:
Sau khi thay thế artwork clone trong chiến dịch, hãy nhớ ấn Update để campaign có thể đồng bộ hóa artwork chính xác lên store.

Để giải quyết lỗi: Giống như cách giải quyết của trường hợp 12.

7. Lỗi "Some line items of selected orders" không fulfill đượcTin nhắn trả về: "Some of line items in selected orders will not be fulfilled: #Order_ID - Line_items_ID"


Lý do gây lỗi:


Khi fulfill order, có thể bạn đã fulfill order có ID tương tự với 1 item của order đó, thay vì toàn bộ items trong order. Vì vậy, ở trong hệ thống của nhà in thực chất đã có order đó rồi, nên bạn sẽ k fulfill được.

Giải pháp:


Để tránh gặp lỗi:
Kiểm tra lại số sản phẩm có trong đơn hàng trước khi gửi đi, lưu ý trong Bulk fulfill, các sản phẩm trong 1 đơn hàng sẽ được xếp theo từng dòng cho nên bạn cần xem lại kĩ trước khi gửi đi fulfill.

Để giải quyết lỗi:
- Bước 1: Vào trang Ready to fulfill ➡ Chọn order cùng với sản phẩm chưa fulfill được
- Bước 2: Nhấn chọn nút "Set name and fulfill" và sửa tên của order


- Bước 3: Gửi lại order đi fulfill

Cập nhật vào: 18/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!