Bài viết về: Về Orders và Fulfill
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Về chức năng Bulk Fulfill - Gửi nhiều orders

Chức năng Bulk Fulfill là gì?Chức năng này sẽ giúp các bạn xem, chỉnh sửa và fulfill đơn đặt hàng dễ dàng hơn

Tính năng chính: gửi nhiều đơn hàng cùng một lúc.

Một số thay đổi khác trong chức năng này so với trang Orders:

Order item được liệt kê thành một hàng riêng
Cho phép chỉnh sửa chi tiết artwork ngay trên bảng thông tin các đơn hàng
Cho phép gộp đơn hàng theo địa chỉ giao hàng để gửi cùng một lúc
Xem và chỉnh sửa trạng thái đơn đặt hàng
Chỉ hiển thị các đơn đặt hàng từ store hiện tại (không phải của nhiều store như phiên bản cũ)


Trường hợp cụ thể:
Giả sử, một khách đặt hàng 1 cái cốc. Sau khi mua, anh ấy thấy một chiếc cốc khác trên trang web của bạn và thực hiện một giao dịch mua hàng khác. Cả hai cốc đều được fulfill bởi Customcat.
Thông thường, với trường hợp này, bạn sẽ cần gửi 2 đơn đặt hàng khác nhau tới Customcat. Bạn và khách hàng sẽ bị tính gấp đôi chi phí sản xuất và vận chuyển.
Ngoài ra, bạn sẽ phải đau đầu khi theo dõi khách hàng này và đơn đặt hàng của anh ta.

Với nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi làm việc với hàng trăm sellers, chúng tôi tự hào giới thiệu tính năng Bulk Fulfill này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên.
Giờ đây, khi sử dụng tính năng Bulk Fulfill (Gửi order hàng loạt) này, app teeinblue sẽ tự động tìm trong số các đơn đặt hàng bạn đã chọn và kết hợp tất cả các đơn đặt hàng có cùng địa chỉ giao hàng + cùng nhà cung cấp, sau đó gửi chúng đi fulfill thành một đơn hàng.
Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể phí vận chuyển cho các dịch vụ Fulfillment cho các đơn hàng đến từ cùng một khách hàng.

Giải thích về các thuật ngữThuật ngữ về trạng thái đơn hàngActive: Đơn đặt hàng được đặt, thiết kế đang trong danh sách chờ để render
Ready: Tất cả thông tin trong đơn hàng đã chính xác. Đơn hàng đã được tạo thiết kế và sẵn sàng được gửi đi
Processed: Đơn đặt hàng được gửi thành công đến nhà in fulfillment services
Error: Không thể gửi đến phía nhà in, bạn cần kiểm tra lại đơn hàng
Fulfilled: Đơn đặt hàng đã được hoàn thành và được giao

Các thuật ngữ khác:Pause: Được sử dụng khi bạn muốn tạm dừng việc gửi đi fulfill với một đơn hàng đang ở trạng thái sẵn sàng.
Unknown: Đơn hàng được tạo trước khi tính năng này được ra mắt, và không có bất kỳ trạng thái nào
Archived: Được sử dụng khi bạn muốn tạm thời xóa đơn hàng mà bạn không còn muốn xuất hiện trong danh sách Tất cả đơn đặt hàng
#Number: Số thứ tự của đơn hàng. Các dòng có cùng 1 số thứ tự có nghĩa cùng nằm trong 1 đơn hàng
Status: Trạng thái hiện tại của order (như giải thích ở trên)
Campaign: Tên của campaign đặt trong teeinblue
Payment: Trạng thái thanh toán của đơn hàng
Store Status: Trạng thái đơn hàng trên Shopify
Quantity: Số lượng mặt hàng đã được đặt trong đơn hàng
Product: Tên sản phẩm trong Product Base
Color: Màu của sản phẩm được đặt trong đơn hàng
Size: Kích thước của sản phẩm trong đơn hàng
Fulfill to: Tên nhà cung cấp mà bạn chọn
Order design 1: Thông tin artwork được tạo trong Campaign
Order design 2: Thông tin artwork được tạo trong Campaign
Order design 3: Thông tin artwork được tạo trong Campaign
Fulfillment shipping method: Tên của phương thức vận chuyển giao hàng
Shopify SKU: ID duy nhất đại diện cho một variant nhất định. Thông tin này được lưu trữ trên Shopify
Fulfill SKU: SKU duy nhất cho một biến thể. Thông tin này phải khớp với SKU từ phía nhà cung cấp của bạn
First name, Last name, Email, Phone, Company: thông tin của khách hàng. Hãy chắc chắn rằng các thông tin này đã được điền đầy đủ để mang đơn hàng đi fulfill
Address 1,Address 2, CityState, State Code, Country, Country Code: Thông tin giao hàng của người mua. Hãy chắc chắn rằng các thông tin này đã được điền đầy đủ để mang đơn hàng đi fulfill
Processed at: Thời gian đơn hàng của bạn bắt đầu được chuẩn bị từ phía nhà in
Last update: Thời gian đơn hàng của bạn có cập nhật mới nhất
Action (created at): Thời gian khi đơn hàng được tạo bởi khách hàng
Action (icon bút chì): Chỉnh sửa thiết kế (customization)
Action (icon đồng hồ): Hiển thị lịch sử hoạt động của đơn hàng

Về bảng hiển thị các đơn hàngHiểu về cách hoạt độngTrong phần "Fulfill your order" này, bạn sẽ thấy một bảng chính (All items - hiển thị tất cả các mặt hàng) và 9 bảng nhỏ khác.
Bạn sẽ có thể sử dụng các bảng này để nhanh chóng tra cứu, xem, quản lý và chỉnh sửa bất kỳ đơn hàng nào bạn muốn.


Mỗi order item sẽ được hiển thị bằng 1 dòng riêng. Các mặt hàng có cùng số ID sẽ thuộc cùng một đơn hàng. Các đơn đặt hàng sẽ tự động được chuyển đến bảng tương ứng dựa trên trạng thái của chúng.

All Items (Tất cả các mặt hàng)Hiển thị tất cả các đơn hàng được đặt bởi khách hàng.
Bạn sẽ có thể chỉnh sửa nhiều trường cùng một lúc
Theo dõi các trạng thái đơn hàngReady to fulfill (Sẵn sàng gửi đi fulfill)Hiển thị tất cả các đơn đặt hàng đã sẵn sàng được fulfill
Bạn sẽ có thể fulfill, lưu trữ, tạm dừng hàng loạt các mục đã chọn
Các mục sẽ được chuyển sang các phần khác dựa theo lựa chọn của bạnNếu bạn chọn tạm dừng một mục, bạn sẽ cần nhập lý do quyết định tạm dừng mục đó:Order items phải ở trạng thái "Ready" (Sẵn sàng) để có thể gửi đơn đi fulfill

Items paused (Mặt hàng bị tạm dừng)Các mặt hàng đã Sẵn sàng nhưng chưa được gửi đến các nhà cung cấp vì một sai sót nào đó (có thể là sai thiết kế, thanh toán chưa được thực hiện, v.v.)
Bạn sẽ có thể xem và hủy bỏ trạng thái tạm dừng và tiếp tục gửi đơn hàng đến nhà inKhi bạn đã sẵn sàng tiếp tục quá trình hoàn tất các đơn hàng này, bạn có thể đánh dấu là đã sẵn sàng thực hiện. Khi một mục được đánh dấu là Ready to fulfill (sẵn sàng để được hoàn tất), nó sẽ được chuyển trở lại trang Ready to fulfill, bạn sẽ chuyển sang trang này và tiếp tục việc fulfill đơn hàng ở đó.

Items have errors (Mặt hàng có lỗi)Các đơn đặt hàng ở trạng thái Ready (Sẵn sàng) và được gửi đến nhà cung cấp, nhưng lại có chứa lỗi, sẽ được hiển thị ở đây.
Bạn có thể xác thực lại thông tin, chỉnh sửa hàng loạt và gửi lại thông tin đến nhà cung cấp

Nếu bạn đã giải quyết xong các lỗi hiện có, bạn đánh dấu là đã sẵn sàng để hoàn tất. Khi một mục được đánh dấu là sẵn sàng để hoàn tất đơn hàng, nó sẽ được chuyển trở lại trang Ready to fulfill, bạn sẽ chuyển sang trang này và tiếp tục việc fulfill đơn hàng ở đó. Nếu vẫn xảy ra lỗi, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển trở lại mục Items have errors

Dưới đây là một số mẹo sẽ giúp bạn phát hiện ra các lỗi:
Nhập sai SKU
Thiếu thông tin khách hàng
Không thể đọc được file thiết kế
Không thể tải xuống file thiết kế do giới hạn kích thước
Thiếu các thuộc tính của sản phẩm
teeinblue không kết nối được với máy chủ của nhà cung cấp
Khác

Items processing (Các mặt hàng đang được xử lý)Các đơn hàng đang được nhà in xử lý sẽ xuất hiện ở đây

Items processed (Các mặt hàng đã được xử lý)Các đơn hàng đã được xử lý bởi các nhà in sẽ xuất hiện ở đây
Bạn có thể lưu trữ (archive) các đơn đặt hàng đã chọn

Items fulfilled (Các mặt hàng đã hoàn tất)Các đơn hàng đã được nhà in xử lý thành công, sẵn sàng chuyển đến tay khách hàng
Bạn có thể lưu trữ (archive) các đơn đặt hàng đã chọn
Các đơn hàng được thực hiện từ teeinblue trên Shopify admin cũng sẽ tự động được đánh dấu là đã hoàn thành
Mã theo dõi sẽ được cập nhật (nếu có)

Items late tracking (Các mặt hàng bị trễ tiến độ giao hàng)Các đơn đặt hàng quá hạn giao hàng quy định (tùy từng nhà in) sẽ xuất hiện tại đây.
Bạn có thể xem chính xác đơn hàng nào bị trễ, khách hàng nào, dịch vụ nào, v.v.

Bạn có thể đặt số ngày mà đơn đặt hàng sẽ được liệt kê trong "Late Tracking" trong Items late tracking > Advanced settings:Khi đơn các đặt hàng giao trễ được hoàn tất, chúng sẽ được chuyển đến Mục Fulfilled.

Số ngày theo dõi trễ tối đa bạn có thể đặt là: 30 ngày

Items archived (Các mặt hàng bị xóa tạm thời)Hiển thị danh sách các đơn hàng đã bị lưu trữ/xóa tạm thời.
(Các đơn hàng đã lưu trữ này KHÔNG liên quan đến các đơn hàng đã lưu trữ trên Shopify).
Bạn có thể hủy lưu trữ (unarchive) các đơn đặt hàng đã chọn.

Các đơn hàng chưa được lưu trữ sẽ được chuyển về trạng thái trước đó

Items canceled (Các mặt hàng bị hủy)


Các mặt hàng bị hủy do khách hàng hay seller sẽ được hiện ở đây

CustomersDanh sách khách hàng.
Bạn có thể xem, quản lý, chỉnh sửa hàng loạt và xóa.

Cài đặt

Nếu nút này bị tắt, teeinblue sẽ không thể kết hợp các đơn đặt hàng dựa trên địa chỉ giao hàng của người mua nữa.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Cập nhật vào: 23/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!