Bài viết về: Về Orders và Fulfill
Bài viết này cũng có sẵn trong:

File Order Design không được generate

Sẽ có trường hợp bạn thấy file order không được render. Ví dụ như sau:

File Order Design không được render

Có nhiều lý do để trường hợp này xảy ra. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ guide bạn qua từng case và cách giải quyết.


Hầu hết mọi trường hợp, nút Show Activity logs sẽ chỉ cho bạn biết lỗi ở đâu. Hãy nên tận dụng nó

Tận dụng nút Show Activity logs

CASE 1. No query results for model [App\ArtworkVersion]

Nguyên nhân: Lỗi Artwork version. Lỗi này có thể sẽ xảy ra nếu bạn thay đổi Artwork, trong lúc một Campaign đang chạy

Giải pháp: Update Artwork version.

Update Artwork versionCASE 2. Line item cannot generate design File not found at path: .../fonts/...

Nguyên nhân: Custom Font mà bạn đang dùng đã bị xóa mất.

Giải pháp: Vào Artwork Editor, chọn một Font mới cho layer text. Save Artwork lại, sau đó quay lại Order và bấm vào nút Regenerate.
Nếu bạn upload font với định dạng OTF, thì bạn cũng sẽ gặp lỗi này. Bạn có thể dùng giải pháp tương tự để giải quyết.


CASE 3. Line item cannot generate -- find not found at path: .../cliparts/...Nguyên nhân: File Clipart mà khách hàng chọn đã bị xóa mất.

Giải pháp: Hãy liên hệ support để được trợ giúp. Lưu ý bạn nên update lại Campaign luôn sau mỗi lần có thay đổi về Clipart, Artwork, etc.


CASE 4. Order design cannot be generated because no artwork found for the selected printareaNguyên nhân 1 - Printarea chưa được add Artwork vào.
Giải pháp: Bạn phải add lại Artwork vào Printarea, sau đó update Campaign. Tiếp theo, bạn cần vào Shopify Admin > Order > và điền vào cột Note. Sau vài phút, order đó sẽ được sync lại và render ở trong app.
Nguyên nhân 2. - Bạn đã xóa Printarea đó đi, hoặc tạo Printarea mới. Hoặc, bạn đã thay đổi hẳn thành một Product Base mới.

Giải pháp: Hãy liên hệ support để được trợ giúp. Lưu ý bạn nên update lại Campaign luôn sau mỗi lần có thay đổi về Clipart, Artwork, etc.


CASE 5. Order doesn't have design & Customization_id is empty

Reason: Đang xảy ra xung đột giữa app teeinblue và theme của bạn.

Giải pháp: Hãy liên hệ support để được trợ giúp. Chúng tôi sẽ ưu tiên trường hợp này và fix ngay lập tức.


CASE 6. Line item cannot generate design unable to extend cache '': File too large @ error/cache.c/OpenPixelCache/3900

Nguyên nhân: Artwork layer bạn sử dụng có size quá to

Giải pháp: Kiểm tra lại trong Artwork Editor
CASE 7. App\Jobs\GenerateOrderItemArtwork has been attempted too many times or run too long. The job may have previously timed out.

Reason: File render có thể bị kẹt trong quá trình queue trong hệ thống

Giải pháp: Hãy liên hệ support để được trợ giúp.
Lưu ý, Printarea không nên quá 12000 x 12000 px


Nếu case bạn gặp phải không có trong bài viết này, hãy liên hệ với chúng tôi qua support@teeinblue.com

Cập nhật vào: 09/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!