Phần hiển thị các lựa chọn cá nhân hóa của sản phẩm sẽ được hiển thị ở phía bên phải ảnh mockup trong Campaign. Các lựa chọn này được sao chép trực tiếp từ tất cả các Artwork được thêm vào trong campaign
Bạn sẽ không thể test các lựa chọn này trong campaign vì chế độ xem trước trực tiếp "real-time preview" không được hỗ trợ trong trang Campaign. Bạn chỉ có thể xem được khi lên storeChỉnh sửa các lựa chọn personalize trong Campaign

1. Sắp xếp lại thứ tự các lựa chọn

Các lựa chọn sẽ được sắp xếp thự tự mặc định dựa theo cách bạn sắp xếp vị trí các layers trong Artwork
Bạn có thể thay đổi thứ tự này để phù hợp hơn bằng cách ấn giữ chuột vào phần icon 6 dấu chấm này và kéo thả vào đúng vị trí mà bạn mong muốnHãy nhớ rằng mỗi template sẽ có một thứ tự và các lựa chọn khác nhau nên bạn cần sắp xếp cho từng template.Một số lựa chọn sẽ bị đặt điều kiện hiển thị nên bạn cần ấn chọn vào lựa chọn mà layer đó bị phụ thuộc để có thể sắp xếp vị trí2. Chỉnh sửa tên/tiêu đề cho các lựa chọn

Tên của mỗi lựa chọn sẽ được cài đặt bởi trường Tittle trong Artwork Editor

Nếu trường Tittle này bị để trống, tiêu đề của lựa chọn sẽ được đặt dựa theo tên của Layer.

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn cá nhân hóa trong Artwork tại đây

3. Hiển thị các clipart dưới dạng các ô màu

Khi các clipart của bạn chứa các ảnh có nội dung giống nhau, chỉ khác về màu, bạn có thể cài đặt hiển thị những clipart này dưới dạng các ô màu thay vì hình ảnh.Chúng ta sẽ cài đặt bằng cách đi tới trang Clipart, giữ chuột vào từng clipart và ấn vào ô vuông rỗng ở phía cuối bên trái clipart để chọn màu

Tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa Clipart tại đây

Hãy nhớ ấn Update Campaign để cập nhật các thay đổi
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!