Bài viết về: Về Campaign
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Các lựa chọn cá nhân hóa trong Campaign

Phần hiển thị các lựa chọn cá nhân hóa của sản phẩm sẽ được hiển thị ở phía bên phải ảnh mockup trong Campaign. Các lựa chọn này được sao chép trực tiếp từ tất cả các Artwork được thêm vào trong product.Chỉnh sửa các lựa chọn personalize trong Campaign1. Sắp xếp lại thứ tự các lựa chọnTính năng này không khả dụng tại Campaign Editor. Để sắp xếp thứ tự các lựa chọn cá nhân hoá, bạn hãy vào Artwork Editor để chỉnh sửa trực tiếp. Tìm hiểu thêm tại bài viết sau: Sắp xếp thứ tự các lựa chọn trong Artwork Editor
2. Chỉnh sửa tên/tiêu đề cho các lựa chọnTên của mỗi lựa chọn sẽ được cài đặt bởi trường Option Tittle trong Artwork Editor

Nếu trường Option Tittle này bị để trống, tiêu đề của lựa chọn sẽ được đặt dựa theo tên của Layer đó trong Artwork.

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn cá nhân hóa trong Artwork tại đây


3. Hiển thị các clipart dưới dạng các ô màuKhi các clipart của bạn chứa các ảnh có nội dung giống nhau, chỉ khác về màu, bạn có thể cài đặt hiển thị những clipart này dưới dạng các ô màu thay vì hình ảnh.Chúng ta sẽ cài đặt bằng cách đi tới trang Clipart, giữ chuột vào từng clipart và ấn vào ô vuông rỗng ở phía cuối bên trái clipart để chọn màu

Tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa Clipart tại đây

Hãy nhớ ấn Update Campaign để cập nhật các thay đổi

Cập nhật vào: 19/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!